Bog nalaže svojim vjernicima da jedan drugoga hrabre. Nije rekao anđelu: ”Gabriele, moj sluga Jošua će voditi moj narod u Kanaan, idi ohrabri ga”. Bog nikada ne čini nepotrebna čudesa. Ako Njegove namjere mogu biti ostvarene na jednostavan način, neće činiti čuda.

Gabriel ne bi bio ni upola tako sposoban za ovaj rad kao Mojsije. Bratsko suosjećanje je dragocjenije od službe anđela. Anđeo brzih krila shvatio bi bolje Gospodnja naređenja nego ljudsku buntovnu narav. Anđeo nije nikada iskusio tvrdoću puta, nije vidio vatrene zmije, niti je pratio tvrdoglavi narod kroz pustinju kao Mojsije.

Radujmo se što Bog najčešće pomaže ljudima koristeći ljude i tako stvara vezu bratstva. Ovisimo jedan o drugom, sve više smo vezani i postajemo jedna obitelj. Braćo, primite ove riječi kao Božju poruku. Ponašajte se tako da pomognete drugima, naročito da ih ohrabrite.

VIDI OVO: Bog cijeni i koristi ”obične” ljude

Razgovaraj s mladom zabrinutom dušom i u ljubavi joj pomozi ukloniti prepreke s puta. Ako nađeš iskricu Božje milosti u nekom srcu, klekni na koljena i pretvori je u plamen.

Ostavi mladog vjernika da otkriva teškoće puta postepeno, ali govori mu o sili koja je u Bogu, o sigurnosti obećanja, o čarima i radosti zajedništva s Kristom.

Nastoj utješiti žalosne, podiži malodušne. Umornima reci blagu riječ u pravo vrijeme i ohrabri one koji se boje poći putem vjere. Bog te ohrabruje kroz svoja obećanja; Krist te ohrabruje ukazujući na nebo koje je osvojio za tebe.

Duh Sveti te ohrabruje kada u tebi djeluje da činiš ono što On želi. Slijedi svetu mudrost, ohrabri druge prema današnjim riječima razmatranja.

Autor: Charles Spurgeon