Sve stvari, bez iznimke, moguće su onome koji vjeruje. Dušo moja, možeš li danas vjerovati svom Gospodinu?

Neki čovjek je imao opsjednutog sina, imao je nijemog duha. Otac je vidio kako su se učenici uzalud trudili da iscijele dječaka i stoga je imao malu, skoro nikakvu vjeru u Krista.

Kada mu rekoše da donese svog sina k Njemu, rekao je: ”Ako što možeš, smiluj nam se i pomozi nam”. U ovoj nesigurnosti je bila riječ ”ako”.

Jedan izmučeni otac je postavio ovo ”ako” na krivo mjesto: Isus Krist nije od njega tražio da ovo ”ako” porekne nego je ”ako” stavio na pravo mjesto. ”Zaista”, činilo se da je rekao, ”ne trebaš sumnjati u moje mogućnosti i moju dobru volju” — stvar je u ovome — ”ako ti možeš vjerovatisve je moguće onomu koji vjeruje”.

Čovjekovo pouzdanje je poraslo i on pokorno zamoli da mu Gospodin doda vjere. Isus odmah izgovori riječ i đavao je istjeran pod prijetnjom da se više nikad ne vrati. Ovdje je pouka koju trebamo zapamtiti.

VIDI OVO: Vjeruješ li da Bog može učiniti nemoguće u tvom životu?

Mi, poput ovog čovjeka, često vidimo da je negdje ”ako”, ali neprestano griješimo stavljajući ga na pogrešno mjesto. Ako će mi Isus pomoći, ako mi On pomogne da savladam teškoće, ako mi On može oprostiti, ako mi On može pomoći da imam uspjeha. Ne, nego — ako ti možeš vjerovati, On i može i hoće.

Stavljaš ”ako” na pogrešno mjesto. Ako se možeš potpuno pouzdati u Njega — sve su stvari moguće Kristu pa će biti moguće i tebi. Vjera je u Božjoj sili, Božjem veličanstvu, ona je dar milosti koji Kralj cijeni, ona je opasana slavnom silom svemoćnog Duha i svemogućnošću Božjom može sve učiniti i pretrpjeti.

Sve stvari, bez iznimke, moguće su onome koji vjeruje. Dušo moja, možeš li danas vjerovati svom Gospodinu?

Autor: Charles Spurgeon