Svima koji ljube Njegov pojavak

“Nadalje, pripravljen mi je vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan predati Gospodin, pravedan sudac. I ne samo meni nego i svima koji ljube njegov pojavak.” (2. Timoteju 4,8)

“… svima koji ljube njegov pojavak.” Mnogo godina mislio sam da se ovaj izraz odnosi na one vjernike koje na misao o dolasku Gospodnjem obuzimaju sentimentalni osjećaji. Oni će biti nagrađeni vijencem pravednosti jer su njihova srca gorjela kad su razmišljali o uzeću vjernih.

Ali ovo sigurna znači nešto više. Ljubiti njegov pojavak znači živjeti u svjetlu njegova dolaska, ponašati se kao da on danas dolazi.

VIDI OVO: 4 načina na koja nas drugi Isusov dolazak već sada mijenja

Stoga ljubiti njegov pojavak znači živjeti u moralnoj čistoći. Jer, kao što nas Ivan podsjeća: “I svaki koji ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je i on čist” (1. Ivanova 3,3).

To znači ostati slobodan od spona sa stvarima ovog života. Trebamo težiti za onim što je gore, a ne za onim što je na zemlji (Kološanima 3,2).

Znači služiti Božjem narodu, dajući mu “hranu u pravo vrijeme” (Matej 24,45). Gospodin objavljuje poseban blagoslov nad onima koji to budu činili kad on dođe.


Ukratko rečeno, ovo znači da nećemo činiti ništa u čemu ne bismo htjeli da nas on zatekne o svom dolasku. Nećemo ići onamo gdje bi se mogli osramotiti kad on dođe. Nećemo govoriti ništa što bi bilo uvredljivo govoriti u njegovoj prisutnosti.

VIDI OVO: Isus dolazi: Još malo vremena nam je ostalo!

Kad bismo znali da Krist dolazi za tjedan dana, što bismo činili u danima koji su još preostali? Bismo li napustili svoj posao, otišli na vrh brda i cijeli dan čitali Bibliju i molili? Bismo li se posvetili “punovremenom kršćanskom radu”, propovijedali i poučavali dan i noć?

Ako stvarno hodamo s Gospodinom danas i ako živimo u središtu njegove volje, značilo bi da ćemo nastaviti živjeti na uobičajen način. Međutim, ako živimo za sebe, to bi zahtijevalo neke revolucionarne promjene.

Nije dovoljno samo gajiti neke lijepe misli o Spasiteljevu povratku. Vijenac pravednosti pripravljen je za one koji njegov povratak dovoljno ljube da bi dozvolili da ta istina oblikuje njihove živote. Nije dovoljno poznavati istinu o njegovu dolasku – ta istina mora biti dio nas.


Autor: William MacDonald; Izvor: Biblija365.com