Aleks Patete jednostavno nije mogla, unatoč tome što joj je dijagnosticiran rak, pobaciti svog nerođenog sina.
„Zavapila sam Bogu i rekla 'Bože, ako postojiš ja trebam znati tko si Ti jer ne znam koja je moja svrha i nemam više želje za životom'“

NAJNOVIJE