Možete odbiti Božju ponudu mira u Isusu, ali tada ćete morati živjeti svu vječnost bez mira s Bogom. A to je pakao!

Pakao je mjesto gdje konačno i stvarno nema nikakve veze s Bogom. Tu vas više Bog neće pozivati. Tu ćete možda htjeti moliti, ali više nećete moći.

Ne morate prihvatiti poruku spasenja, možete propustiti obratiti se Isusu. Ali neka vam bude jasno da time odabirete pakao! Imate potpunu slobodu!

Isus je rekao: ”Tako tko hoće činiti volju Božju, znat će, da li je moja nauka od Boga!” Pitanje je, želim li biti poslušan Bogu? Recite sad Isusu: ”Gospodine Isuse, želim ti dati svoj život.”

Isus je tu i čuje. Svaki dan provedite nasamo vrijeme s Isusom, čitajte Bibliju i molite. Kroz Bibliju Bog govori vama, a kroz molitvu vi Bogu.

Autor: Wilhelm Busch