Za tebe postoji obećanje…

Pritišće li vaše tijelo bol i ne možete povratiti zdravlje? Jesu li vam leđa pognuta pod težinom neke žalosti? Je li vam srce uznemireno? Za tebe postoji obećanje. Baci sve svoje brige na Njega jer On se brine za tebe.

A čovjek koji ostavlja svoje bremen – ne da ga samo nosi, nego ga i ostavlja – odbija brinuti o njemu, odbija ponovno ga uzeti sa sobom, odbija razgovarati o njemu, odbija razmišljati o njemu. Ostavljate ga da se Bog brine o njemu.

Ako to učinite i pouzdate se u njega, On će učiniti ono što je obećao. Ali prije svega morate vjerovati da je obećao to učiniti.

Ako nemate temelja na koji ćete staviti svoje pouzdanje, najbolje je da ga nađete. Nikada ništa nećete dobiti od Boga, nikada nećete primiti nikakva obećanja od Gospodina za sebe dok ne prestanete s ludom brigom i stim strahom koji je najveća zapreka vjeri za koju znam.

Ja samoga sebe nisam pokušavao očistiti; znao sam da je On obećao to učiniti. Nisam pokušavao spasiti svoju vlastitu dušu; znao sam da to ne mogu. Nisam pokušavao stvoriti u sebi čisto srce; znao sam da je to nemoguće. Ali došao sam te sam se u očajanju i na kraju svojih snaga bacio u podnožje križa i zavapio vjerom Kristu koji je obećao spasiti me.

I vi ste mu povjerovali.

A kad ste se probudili sljedećeg dana, otkrili ste da ono što sami niste mogli učiniti, učinio je Bog jer ste vjerovali Njegovoj Riječi i po vjeri stajali na obećanjima Gospodnjim.

Autor: Charles S. Price

NAJNOVIJE!