Naslovnica Oznake Antikrist

Oznaka: antikrist

Humanizam nije duhovno neutralna ideologija. Naprotiv, to je namjerno poricanje i odbacivanje Božje moći i autoriteta. To je anti-religiozna religija.
Ako je Isus utjelovljenje Boga, ne bismo li Antikrista trebali smatrati utjelovljenjem Sotone? Židovska predaja katkad prepoznaje Sotonu ili Belijara kao Antikrista.
Prema Isusu, svaka crkva koju svijet voli od svijeta je, a ne od Krista. "Kad biste pripadali svijetu, svijet bi ljubio svoje. Budući da ne pripadate svijetu – ja vas izabrah od svijeta – zato vas svijet mrzi" (Iv 15,19).
Zašto mnogi ljudi misle ili se barem pitaju je li latinoamerički papa Antikrist (ili barem Lažni Prorok posljednjeg vremena spomenut u Otkrivenju 19,20)?
Mnogo se nagađa oko Antikristova identiteta. Neke od popularnijih meta su Vladimir Putin, Mahmoud Ahmadinejad i sadašnji papa.
Kako će bezbožni svijet reagirati na Antikrista i njegovo učenje? Pogledajte video!
Ovih 12 znakova će najaviti dolazak Antikrista!

NAJNOVIJE