Oznaka: briga

Ljudi su skloni strahu, bilo da je riječ o pandemijama, tjeskobama, prirodnim katastrofama ili ekonomskim problemima. U današnjem se svijetu strah vrlo lako može pretvoriti u paniku u samo nekoliko minuta ili sekundi. Pa, kako bi sljedbenici Isusa trebali reagirati...
Kako se možemo bojati budućnosti kad imamo Boga?

Stid nas bilo, triput nas stid bilo

Ne možemo uvijek reći što je volja Božja. Ali Duh zna. On je Bog u Trećoj osobi blagoslovljenog Trojstva i zna sve tajne koje se jedino otkrivaju Duhom ispunjenom svetom Svevišnjega. Kakvo ste Mu mjesto dali u svom srcu? Nije...
Je li moguće ne brinuti se ni za što?

Je li moguće ne brinuti se ni za što?

Moramo ostaviti sve svoje brige i strepnje iza sebe i jednostavno ići u vjeri. Sve dok smo vjerni činiti sve što Bog stavi na naša srca, On će biti vjeran da se brine o nama. "Ne brinite se ni za...
Zašto je grijeh brinuti se?

Zašto je grijeh brinuti se?

Jeste li naučili lekciju da stavite svoje potpuno i savršeno pouzdanje u Isusa? Ne kažem da ćete biti u stanju lijeno sjediti i pjevati dok godine dolaze i prolaze. Ne vjerujem da možete sjediti na mostu samozadovoljstva i promatrati...
Što je Isus rekao o brizi?

Što je Isus rekao o brizi?

„Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.“ (Matej 6,34).  Veliki teolog Charlie Brown rekao je slijedeće o brizi: „Razvio sam novu psihologiju…. Užasavam se dan po dan“.  Sada bih...
Isus nam je dao tajnu života bez briga

Isus nam je dao tajnu života bez briga

Mnogo je stvari za koje možete željeti živjeti u ovome životu. Možete živjeti za svoj fizički izgled. Možete živjeti za uspješnu karijeru. Možete živjeti za užitak. No Isus je rekao slijedeće: ''Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a...
Pretvorite svoje brige u molitve

Pretvorite svoje brige u molitve

„Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu“. (Filipljanima 4, 6)  Danas postoji toliki broj stvari koje vam mogu uzrokovati brigu. Postoje brige svijeta, brige u vašoj vlastitoj...
„A Isus upre u njih pogled pa im reče: »Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.«“ (Matej 19,26).  Kada smo suočeni s teškim vremenima, briga je prirodan odgovor. No, umjesto da se brinete, Bog želi da slavite. Jedan način...
»Bolje se Jahvi uteći nego se uzdati u čovjeka.« Psalam 118,8 Bez sumnje, čitatelj je u iskušenju, uzdati se u vidljive stvari ili čekati jedino na nevidljivog Boga. Kršćani često traže pomoć i savjet od ljudi umjesto da se u...
Oslobađujuće rješenje za vaše brige

Oslobađujuće rješenje za vaše brige

Pretpostavimo da imamo problem zbog kojeg se moj želudac grči od neprestane brige. Prijatelji i obitelj pokušavaju biti puni razumijevanja, ali nakon nekog vremena im dosadi moje iskaljivanje na njima. Ja sam tako usredotočen na ovaj problem da imam...

NAJNOVIJE