Naslovnica Oznake Charles S. Price

Oznaka: Charles S. Price

Isus je upravo pored vas! On je bliže od daha. Po vjeri možete pružiti ruku i dotaći Ga. Može doći dan kad će se onaj koji vam je sada najbliži prijatelj udaljiti kao najudaljenija zvijezda, ali Isus je uvijek...
Bog nije mrtav! On može učiniti da se i naši prividni porazi pretvore u slavne pobjede. Ovo je istina koju današnji svijet treba čuti. Kad se Stephen Douglas, veliki crni govornik, obeshrabren, nesretan i žalostan vratio sa svoje turneje na...
Želim da se sjetite kako nam je Gospodin Isus dao dva opisa muškaraca i žena, njegovih sljedbenika. U Mateju 5,13 je rekao: "Vi ste sol zemlji." Nije on te riječi uputio nekoj slavnoj, kulturnoj, obrazovanoj, intelektualnoj skupini, nego maloj skupini...
Moj brate, moja sestro, s brigama života koje teško pritišću tvoje srce te problemima života koji donose nemir tvome umu i uznemiruju spokojstvo tvoje duše, preklinjem te da otvoriš svoje uši da možeš čuti Njegov glas, taj divan glas,...
Dakle, prijatelju moj, govorim tebi u korist. Tvoja pristojnost i zdrav razum – a možda i vlastita želja – treba te voditi da otkriješ istinu u vezi sa spasenjem. Kad vidiš Isusa, vidjet ćeš istinu koja će te osloboditi. Kad...
Moramo se složiti s jednom velikom, vječnom i fundamentalnom istinom da je služba Duha Svetoga u ovo vrijeme kad mi živimo, prema jasnom učenju Riječi Božje, da pripremi zaručnicu za Zaručnika, da pripremi Crkvu kako bi bila spremna za...
Sva istina Božja ne može biti usvojena preko noći. Potreban je čitav život, a ne tjedan dana da se upozna punina Božjega vodstva. Otac me prvi put odveo na ocean kad sam bio dječak. Tamo na pijesku Blackpoola gledao sam...
Evo gdje je vaša snaga, evo gdje je vaša pobjeda! To je snaga kroz koju ćete pobijediti. "Budite jaki u Gospodinu i u njegovoj silnoj moći!" (Efežanima 6,10) Ne samo svojom vlastitom odlučnošću, ne samo onom snažnom namjerom koju nazivamo...
Ne možemo uvijek reći što je volja Božja. Ali Duh zna. On je Bog u Trećoj osobi blagoslovljenog Trojstva i zna sve tajne koje se jedino otkrivaju Duhom ispunjenom svetom Svevišnjega. Kakvo ste Mu mjesto dali u svom srcu? Nije...
Dvije su stvari, dvije slavne i divne stvari koje Duh Sveti čini dok nas vodi. Dohvatilo ih je nadahnuće i stavilo na tiskanu stranicu za našu pouku: "Sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja." Ako bi...

NAJNOVIJE