Oznaka: Isusove riječi

U samom tonu ove izgovorene riječi neiskazana je žalost i tuga. U tonu ove riječi strašna je osamljenost.
Mnogi kažu kako ih ne bismo trebali osuđivati zato što je Isus rekao: „Ne sudi”. No, ove riječi su izvađene iz konteksta; istina je upravo suprotna.

NAJNOVIJE