Naslovnica Oznake Postanak

Oznaka: postanak

U Postanku čitamo da se Sotona najprije obratio Evi. Zašto je to učinio? Je li Eva, kako je đavao gledao, bila ranjivija na neki način? Stoljećima 1. Timoteju 2, 12 nije bio kontroverzan stih. Sada, u nekim krugovima, postao je...
Je li Sotona doslovno bilo zmija? Jesu li sve Zmije Sotonini potomci? Znači li to da Sotona ima potomke? Iako se u Postanku 3 navode osnovna obilježja prave zmije, ta je zmija osobita. Svima nam je poznata priča o padu....
Biblijski dokaz upućuje na to da je Božja slava razlog zašto je Bog stvorio sve, uključujući i svijet. U svome djelu ''Disertacija u pogledu završetka zbog kojeg je Bog stvorio svijet'', Jonathan Edwards piše to ovako: „Djeluje razumnim pretpostaviti...
Prvi grijeh morao je doći prije Adamove i Evine odluke da sagriješe budući da je napasnik u vrtu već bio zao prije nego je razgovarao s Evom. Nema biblijskog dokaza za bilo koji grijeh počinjen prije sotoninog.  Trenutak kada je...
Ako dovoljno pažljivo čitamo Bibliju, s vremena na vrijeme ćemo se susretati sa stvarima koje izgledaju kao da nemaju smisla. U stvari, ako počnemo čitati Bibliju od samog početka, od Knjige Postanka, već ćemo u prvome poglavlju naići na...
Kada su anđeli stvoreni?

Kada su anđeli stvoreni?

Prije nego što možemo odrediti kada su anđeli stvoreni, moramo ustanoviti da jesu stvoreni. Da nemaju početka, bili bi vječni poput Boga. U Ivanu 1,1-3 čitamo da je sve stvoreno po Isusu Kristu, Riječi Božjoj, uključujući anđele (usp. Neh 9,6; Ps 148,2-5). U...
Jesu li Adam i Eva zaista postojali? Ako jesu, jesmo li mi zaista njihovi potomci i kako su onda nastale različite rase? Biblija nam u Postanku 2 govori u stvaranju Adama i Eve. Postoji rasprava među kršćanima o tome...
Vjerojatno je istina da postoji više neslaganja i očigledne suprotnosti u samoj znanosti, nego između nje i kršćanstva. Ipak, uvriježeno je mišljenje kako postoje nesuglasice između znanosti i teologije. Jedno od navodnih neslaganja je pitanje čudesa. Drugo područje čestih neslaganja...
Je li Bog stvorio zlo

Je li Bog stvorio zlo?

Kako zlo može postojati kad je sve što je Bog stvorio bilo samo dobro? Zar je stvorio i zlo? Postanak 1 i 2 govore o Božjem stvaralačkom djelu. Sam Bog je vidio da je ono što je stvorio bilo dobro...
Nakon globalnog Potopa cijela je Zemlja bila prekrivena vodama, a svijet koji je do tada postojao bio je uništen od samih voda iz kojih je Zemlja izvorno nastala po Božjoj zapovijedi (Postanak 1,9; 2. Petrova 3,5-6). Ali kamo su...

NAJNOVIJE