Oznaka: samopouzdanje

Ništa smo sami po sebi. Pravi život dolazi u nas od nekoga drugoga. Biblija govori: „Ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi Njegove, nećete imati života u sebi“ (Iv 6, 53). Duhovna nastojanja i stremljenja mogu nas...
Mnogi definiraju samopouzdanje kao „osjećaje vrijednosti koji se temelje na vještinama, postignućima, statusu, financijama ili izgledu.”

NAJNOVIJE