Oznaka: sveznajući Bog

„Bogu ništa nije nemoguće“ uobičajeni je izraz koji kršćani koriste za svaku moguću situaciju.

NAJNOVIJE