Oznaka: zabrinutost

Ljudi su skloni strahu, bilo da je riječ o pandemijama, tjeskobama, prirodnim katastrofama ili ekonomskim problemima. U današnjem se svijetu strah vrlo lako može pretvoriti u paniku u samo nekoliko minuta ili sekundi. Pa, kako bi sljedbenici Isusa trebali reagirati...
Strah može poprimiti različite oblike: zabrinutost, tjeskoba ili panika. Na stotine mjesta u Bibliji Bog nam poručuje: "Ne boj se!" Naš Bog je Bog utjehe, ljubavi i mira i želi da znamo da čak i u zastrašujućoj situaciji ne...
Naš je svijet ispunjen mnogim strahovima. Mi smo svjedoci previranja, opasnosti i muka koje su posvuda oko nas te se čini kao da nam se svakom minutom sve više približavaju. Lako je svrnuti pogled s istine. Zahvaljujući Isusu i...
Predajte sve Bogu u molitvi. On će vam pružiti mir srca. I on će se pobrinuti za sve ostale brige u vašem životu. Budući da svoj život ne bismo trebali temeljiti na stvarima ovoga svijeta, ne moramo se brinuti za...
Što je Isus rekao o brizi?

Što je Isus rekao o brizi?

„Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.“ (Matej 6,34).  Veliki teolog Charlie Brown rekao je slijedeće o brizi: „Razvio sam novu psihologiju…. Užasavam se dan po dan“.  Sada bih...
Neka se ne uznemiruje srce vaše

Neka se ne uznemiruje srce vaše

„Ne, čovjek se rađa za patnju, kao što iskre ognjene vrcaju gore“. (Job 5, 7)  U mjesecima koji su uslijedili nakon rujna 2001., oko 400.000 građana New Yorka patilo je od posttraumatskog stresnog poremećaja ili depresije. Korištenje medikamenata, na legalne...
Isus nam je dao tajnu života bez briga

Isus nam je dao tajnu života bez briga

Mnogo je stvari za koje možete željeti živjeti u ovome životu. Možete živjeti za svoj fizički izgled. Možete živjeti za uspješnu karijeru. Možete živjeti za užitak. No Isus je rekao slijedeće: ''Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a...
Ako želite nadvladati strah i zabrinutost, onda trebate ispravno razmišljati. Drugim riječima, razmišljajte o čemu razmišljate.  Rečeno nam je u Filipljanima 4, 8: „Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god...
Pretvorite svoje brige u molitve

Pretvorite svoje brige u molitve

„Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu“. (Filipljanima 4, 6)  Danas postoji toliki broj stvari koje vam mogu uzrokovati brigu. Postoje brige svijeta, brige u vašoj vlastitoj...
Biblija je puna ohrabrenja za preplašene, tjeskobne, pa i one danas koji strahuju od zaraze opasnim koronavirusom. Iako trebamo biti oprezni po pitanju bolesti (voditi računa o pranju ruku, kretanju na javnim mjestima i sl.), mnogima ovaj biblijski lijek najbolje...

NAJNOVIJE