Foto: Pixabay

Znamo da smijemo štovati jedino Boga. Jedino Bog zahtijeva štovanje i jedino Bog zaslužuje da ga štujemo. Na pitanje trebamo li štovati Svetoga Duha nalazimo odgovor samim time što smo odgovorili na pitanje: „Je li Sveti Duh Bog?“

Nasuprot idejama nekih kultova, Sveti Duh nije samo „sila“ nego je osoba. O njemu se govori kao o osobi (Ivan 15,26; 16,7-8, 13-14). On se ponaša kao što bi se ponašalo Biće koje ima osobnost—On govori (1. Timoteju 4,1), On voli (Rimljanima 15,30), On podučava (Ivan 14,26), On zastupa (Rimljanima 8,26), i tako dalje.

Sveti Duh posjeduje božansku narav – On dijeli atribute Boga. On u svojoj bîti nije ni anđeo ni ljudsko biće. On je vječan (Hebrejima 9,14). On je posvuda prisutan (Psalam 139,7-10). Duh je sveznajuć, odnosno On zna „sve… čak i dubine Božje“ (1. Korinćanima 2,10-11). On je apostole poučio „svemu“ (Ivan 14,26). On je bio dijelom procesa stvaranja (Postanak 1:2). O Svetom Duhu se govori u prisnoj vezi i s Ocem i sa Sinom (Matej 28,19; Ivan 14,16). Kao Osoba, može mu se slagati (Djela 5,3-4) i može ga se rastužiti (Efežanima 4,30). Štoviše, neki odlomci u Starom zavjetu koji se pripisuju Bogu primjenjuju se u Novome zavjetu na Duha (usporedi Izaiju 6,8 s Djelima 28,25, te Izlazak 16:7 s Hebrejima 3,7-9).

Božanska Osoba dostojna je štovanja. Bog je „dostojan hvale“ (Psalam 18,3). Bog je velik „hvale predostojan“ (Psalam 48,1). Primili smo zapovijed da štujemo Boga (Matej 4,10; Otkrivenje 19,10; 22,9). Dakle, budući da je Duh božanstvo, treća Osoba našega trojedinog Boga, onda je On dostojan štovanja. U Filipljanima 3:3 čitamo da pravi vjernici, oni koji su obrezani u svojim srcima, štuju Boga po Duhu i slave i raduju se u Kristu. Ovdje nalazimo predivnu sliku o štovanju sve tri osobe Trojstva.

Kako onda štujemo Svetoga Duha? Na isti način kako štujemo Oca i Sina. Kršćansko štovanje je duhovno, proizlazi iz unutarnjeg djelovanja Svetoga Duha kojemu se odazivamo tako što mu dajemo svoj život (Rimljanima 12,1). Štujemo Duha poslušnošću njegovim zapovijedima. Kada je govorio o Kristu, apostol Ivan je objasnio da „tko vrši njegove zapovijedi, ostaje u Bogu u Bog u njemu. I po tome, po Duhu što nam ga daje, spoznajemo da on ostaje u nama“ (1. Ivanova 3,24). Ovdje vidimo poveznicu između poslušnosti Kristu i Svetoga Duha koji prebiva u nama, uvjerava nas u pogledu svega – posebno u pogledu toga da trebamo štovati kroz poslušnost—i osnažuje nas da štujemo.

Štovanje je samo po sebi funkcija Duha. Isus kaže da mi „štujemo u duhu i istini“ (Ivan 4,24). Duhovni su oni ljudi u kojima prebiva Duh koji svjedoči da pripadaju Njemu (Rimljanima 8,16). Njegova prisutnost u našim srcima osposobljava nas da mu uzvratimo štovanjem u Duhu. Mi smo u Njemu kao što je On u nama, kao što je Krist u Ocu i Otac u nama kroz Svetoga Duha (Ivan 14,20, 17,21).