10 važnih pravila za upravljanje novcem po Božjoj Riječi

Postoje deset važnih pravila kojih bi se trebali pridržavati pri svakom upravljanju novcem. Svako od njih je jasno naglašeno u Božjoj Riječi.

Ne obraćati pozornost na njih, znači izgubiti veliki blagoslov. Prihvatiti ih znači naučiti tajnu koju je Gospodin navijestio kada je rekao: “Blaženije je davati nego primati” (Djela 20,35)

Autor Oswald J. Smith u svom članku ”Odgovornost upravljanja novcem” daje deset korisnih pravila:

1. Ispravno upravljanje novcem znači da SVE pripada Gospodinu, a ne samo jedna desetina. Ne radi se o tome koliko ću od svog novca dati Gospodinu, nego – koliko ću od Božjeg novca zadržati za sebe!

2. Biti upravitelj znači prakticirati kršćansko milosrđe. ”Stoga kao što se u svemu odlikujete – u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama – odlikujte se i u ovoj darežljivosti.” (2. Korinćanima 8,7)

VIDI OVO: Kako se pouzdati u Boga u našim financijama?

3. Davanje je Božji uvjet za dobivanje. ”Ta eno: tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti.” (2. Korinćanima 9,6)

4. Sačuvano je samo ono što je dano; ono što je sačuvano, to je izgubljeno. Nitko ne može ponijeti svoj novac sa sobom kad umre. Čuvati ga, znači izgubiti ga. Dati ga, znači dobiti ga. (Matej 6,19-20)

5. Davanje je dokaz prave ljubavi. Boga više zanima pobuda s kojom dajemo nego količina koju dajemo. Ljubav dokazujemo svojim darovima. Pokazujemo je svojim djelima. Naša djela govore glasnije od naših riječi. Ljubav se ogleda u služenju.

6. Upravljanje novcem znači poslovanje za Boga. Zašto radiš? Za koga zarađuješ novac? Je li to za tebe ili za Boga? Misliš li samo na svoje zemaljske potrebe? Imaš li želju da gomilaš novac za sebe? Je li to tvoj krajnji cilj, ili zarađuješ kako bi investirao svoj novac u duše? Je li Božji interes u tvome srcu?

”Sjeti se Jahve, Boga svoga! Ta on ti je dao snagu da stječeš bogatstvo da tako ispuni – kao što je danas – svoj Savez za koji se zakleo tvojim ocima.” (Ponovljeni zakon 8,18)

VIDI OVO: Molitva za financije: Ovako možemo moliti za naše financijske potrebe

7. Bog ne može povjeriti novac mnogima od svoje djece zato što neće uložiti novac za Njega.  Bog zna za iskušenje koje nas čeka da pogrešno upotrebljavamo Njegove darove, te da na Njega potpuno zaboravimo. Kako smo mi voljni samo iskoristiti Božje bogatstvo za sebe, umjesto da ga uložimo za Njega.

8. Upravljanje novcem se treba provoditi sustavno, po potrebi i tajno. Bog voli tajno davanje. Razglasiti svima, znači odstraniti od sebe obećanu nagradu, zato što tada ocjenjuješ pohvalu i slavu od svojih prijatelja  – od ljudi, i to je onda tvoja nagrada.

9. Bog drži svoju djecu odgovornom da mudro i pobožno ulažu Njegov novac. Ne samo da trebamo davati, nego moramo davati po Božjoj volji. Važno pitanje se ne sastoji u tome kako dajemo, nego gdje dajemo. Nemarno ulaganje Božjeg novca je isto tako ozbiljna greška, kao da se uopće i ne daje.

10. Sve što se treba učiniti se mora činiti brzo jer je krajnje vrijeme.  Koliko ti je vremena ostalo da ulažeš novac za Boga – nitko ne zna? Svakog trenutka bi te smrt mogla spriječiti.