Uzdajte se u Boga, a ne u svoj bankovni račun
Foto: Pixabay

Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj, da se ne ponose, niti uzdaju u bogatstvo nestalno, nego u Boga živoga, koji nam sve da je obilato za užitak“. (1. Timoteju 6, 17)

Jedina stvorenja od svih koja osjećaju brigu su ljudska bića. Biljke se ne brinu. Životinje se ne brinu. Samo se ljudska bića ponašaju kao da nemamo nebeskog Oca. Kada se brinemo o našim financijama, mi u osnovi govorimo: „Ja mislim da je Bog lažljivac. Ne mislim da će On zaista ispuniti moje potrebe“. No Bog će ispuniti vaše potrebe, ako vi ispunite Njegove uvjete.

Kada sam bio dječak, otišao bih kod svoga oca i rekao bih mu: „Tata trebam nešto novca“. Nisam se niti jednom zapitao dok sam odrastao: „Odakle će on taj novac dobiti“? To je otprilike nepisano pravilo u vezi novca u američkom društvu: Tate i mame nabavljaju novac, djeca ga troše. Djeca se nikada ne pitaju: „Odakle će moji roditelji nabaviti novac“? Nikada ne ne brinu u vezi toga.

VIDI OVO: Brine li Bog za naše financije?

Briga je zapravo oblik ateizma. Svaki puta kada se brinemo, mi zapravo govorimo: „Ne vjerujem da postoji Bog koji će se pobrinuti za mene“. Ako ste kršćanin i brinete se, ponašate se kao siroče. Ponašate se kao da nemate nebeskog Oca, koji je već obećao nebrojeno puta u Bibliji: „Ispunit ću svaku tvoju potrebu ako mi budeš bio poslušan i ako budeš činio ono što ti ja kažem da činiš“. Povjerenje nas prisiljava da živimo po vjeri.

Briga je žarulja upozorenja. Svaki puta kada se brinemo u vezi naših financija, to je upozorenje u to da sumnjamo da nas Bog voli i da će se pobrinuti za nas. Uvijek upadnemo u nevolju kada sumnjamo u Božju ljubav. Uvijek.

Matej 6, 33 kaže: „Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati“.

VIDI OVO: 8 načina kako se pouzdati u Boga kada nemate novaca

Sve dokle god volimo sve drugo više od Boga, to će biti izvor tjeskobe. Samo jedna stvar treba biti na prvome mjestu u tvome životu, a to nije tvoja obitelj. Sve što stavite na prvo mjesto u svome životu, izuzev Boga stvorit će tjeskobu, jer tu stvar uvijek možete izgubiti.

Vaš bankovni račun nije vaša sigurnost, bez obzira na to koliko je on debeo. Biblija kaže u 1. Timoteju 6, 17: „Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj, da se ne ponose, niti uzdaju u bogatstvo nestalno, nego u Boga živoga, koji nam sve da je obilato za užitak“.

Svoju nadu položite u Boga, jer On će se pobrinuti za vas ako Mu budete vjerovali.

Autor: Rick Warren; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Pastorrick.com