Ovo se odnosi na:
– politicare koji svojim kukurikom pozdravljaju dobrodošlicom novo doba (NWO) koje sviće (SDP, AGENDA 21)
– nacionalne licemjere lažnjake (HDZ)
– nisko i visoko rangirane masone kojih je pregršt u Hrvatskoj…