Kako bi spoznali postojanje Boga potrebno je samo malo uključiti logiku. Ako ne postoji Bog, tada ne postoji ni ono što zovemo ‘raj’, a ni ono što zovemo ‘pakao’.

A ako ne postoje oni onda ne postoji ni nagrada za vjerne, kao ni kazna za nevjerne.

Ako ne postoji život poslije smrti, koji je uopće smisao ovog života na Zemlji!?

Za ovaj video izdvojeni su samo neki od dokaza postojanja Tvorca. Ovdje nisu uključeni brojni arheološki, biološki, fizički, medicinski, geološki i drugi dokazi.