NaslovnicaŽivotZašto Bog traži da žena bude pokorna mužu?

Zašto Bog traži da žena bude pokorna mužu?

Pokornost žene prema mužu vrlo je zanimljiva tema i Božja Riječ na nekoliko mjesta govori o njoj. Zašto Bog traži da žena bude pokorna mužu?

Pokornost je poredak u prirodi. Bog je stvorio zemlju ni iz čega i naselio je ljudima, Adamom i Evom. Prvo je stvorio Adama i rekao: “Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.” (Postanak 2,18). Spustio je dubok san na Adama i uzeo od njega rebro. Židovska riječ za rebro u ovom stihu nema samo to značenje i može značiti i neki drugi organ. Ono što je važno jest da muškarac sam nije kompletan, a isto tako i žena. Bog je zamislio brak prije nego je čovjek pao u grijeh (Postanak 2, 23-24). U ovom prvom braku Adam je bio glava obitelji a Eva njegova pomoćnica. Ova istina je mnogo puta ponavljana u Novom zavjetu i kako je bilo nekada, tako treba biti i danas (1. Korinćanima 11,7-12).

Zašto je pokornost žene prema mužu toliko važna?

U nastavku slijede 4 razloga zašto žena treba biti pokorna svome mužu.

1. Žena se lako prevari – zavede

“I Adam ne bi prevaren, a žena prevarena učini prijestup” (1. Timoteju 2,14)

Zbog svoje naročite građe – karaktera koju joj je Bog dao kada ju je odredio da bude pomoćnica mužu, žena bolje pada na prijevaru od muškarca. Više je vođena svojim emocijama nego razumom, dok muškarac više sluša svoj razum nego srce. Bog je znao kako da načini ženu da bi se savršeno uklapala s muškarcem jer su i razum i srce potrebni u braku.

Sotona je znao ovu istinu i zato je prišao Evi s kušnjom da pojede plod sa zabranjenog drveta. Kušač je iskoristio ženinu prirodu kako bi je zaveo. Činjenica je da su mnoge sekte i kultovi danas osnovani ili vođeni od žena. Dakle, budući da je žena sklona da se lako prevari, nije mudro da žena bude glava obitelji. Ona će upravljati s obitelji kao da se vozi na toboganu, prema svojim emocijama, gore – dolje.

PROČITAJTE: Mora li žena biti pokorna svome mužu?

Zašto je pokornost žene prema mužu toliko važna?
Foto: Pexels

2. Žena je ta koja rađa djecu i brine se o domu

Pobožna žena svoje aktivnosti usredotočuje na dom – obitelj. Salomon je pisao o vrsnoj ženi: “Na vladanje pazi ukućana i ne jede kruha besposlice” (Izreke 31,27). Pavao piše za žene da treba da se udaju, rađaju djecu, vode kućanstvo (1. Timoteju 5,14), i budu dobre domaćice (Titu 2,5). Ovo je vrlo bolna točka za današnje žene koje se radije odlučuju za poslovnu karijeru nego za kuću. Djecu doživljavaju kao smetnju svojoj karijeri i slobodi i to im je izgovor da ih ne rađaju, tj. nemaju.

Ne piše nigdje u Pismu koliko žena treba roditi djece ili koliko sati dnevno treba čistiti, spremati i kuhati. Žena treba biti svjesna da dom jeste “gnijezdo” i da se brine o njegovom izgledu, da djeca imaju potrebnu skrb i odgoj – da ih uči pobožnosti, te muža gleda da usreći u svemu. Žena je srce i centar doma, kakva ona stvarno jeste to će odrediti sudbinu djece i muža. Dom – obitelj je prvo mjesto gdje žena treba služiti Gospodina.

3. Pokornost mužu jeste Božji način da se nespašeni muž zadobije za Krista

Jednom kada žena prihvati Krista za svog Spasitelja, pametno je da objasni svome mužu što je napravila – da se obratila Bogu i da bi joj bilo drago da i on to učini. Ne treba kasnije to više puno ponavljati i osuđivati ​​ga zbog grijeha ili ga ogovarati i omalovažavati pred drugim kršćanima.

Nemoj se predavati samosažaljenju kada on ne razumije što od njega tražiš. Zapamti da je on zbunjen promjenom koju vidi na tebi i ti znaš kako si to doživjela. Prema Pismu, muž će biti zadobiven promjenom u tvom životu i načinom na koji živiš (1. Petrova 3,1-6).

Događa se da kada novoobraćena žena dovede svoju djecu Gospodinu, ima iskušenje da kritizira muža i zanovijeta mu, umjesto da ga još više podiže u očima svoje djece naglašavajući njegove vrline, dobre osobine. Time obitelj izgleda jadnije nego ranije, tj. prije nego sto je Krist ušao u nju.

4. Pokornost mužu je Božja lekcija

Kada muž voli svoju ženu kao što Krist voli Crkvu, to pokazuje ovom svijetu koliko Bog voli svakog pojedinca. Kada žena u pokornosti voli svoga muža, ona ilustrira kako se vjernici trebaju pokoriti Kristu, da mu budu poslušni (Efežanima 5,23-24). Mnogi ljudi u svijetu bi bolje shvatili što to znači biti kršćanin ako bi žene i muževi živjeli po Božjoj Riječi. Kada se žene ponašaju buntovno, neposlušno i nepokorno prema muževima, one padaju na ovoj Božjoj lekciji i postaju kamen spoticanja za nevjernike. Naša djela mogu biti razlog zašto neki ne žele doći Kristu, iako im dugo govorimo i molimo se za njih.

Opasno je ignorirati Božju lekciju – uputstvo. Mojsiju je bilo zapovjeđeno da udari po stijeni da bi izašla voda za žedne Izraelce (Brojevi 20,1-13). On je trebalo da govori stijeni i da je udari a on ju je samo udario. Voda je izašla, ali je Mojsije bio kažnjen: bilo mu je zabranjeno ući u Obećanu zemlju. Nije bio osuđen na pakao već kažnjen zbog svoje neposlušnosti jer nije ispunio Božju lekciju – nije govorio stijeni, Kristu, i udario ju je dva puta.

PROČITAJTE: MNOGI SE VARAJU: Što nije pokornost žene u braku?

Ako je žena ponosna i buntovna i neće stati na svoje mjesto pokornosti, ona pada na Božjoj lekciji i stavlja sebe pod Božji sud.

Ne postoji veći znak ispunjenja Duhom nego kada žena živi u pokornosti i poslušnosti svome mužu, ispunjavajući zapovijed koja kaže: “Žene neka se pokoravaju svojim muževima kao Gospodinu” (Efežanima 5,22).

Autorica: Dorothy H. Pentecost