Vrata od bisera ili zlatne ulice? Ne. Nebo će biti privlačno jer ćemo tamo gledati Onoga koji nas je toliko ljubio da je dao svoga jedinorođenog Sina da umre za nas. Što dom čini privlačnim? Divan namještaj i ukrašene prostorije? Ne, neki su domovi sa svime time poput okrečenih grobova.

U Brooklynu je jedna majka umirala i trebalo je odvesti njezino dijete od nje jer to malo dijete nije moglo razumjeti prirodu bolesti i uznemirivalo je majku. Svake večeri ta je djevojčica kod susjeda zaspala s jecajima jer se htjela vratiti svojoj majci, ali majci je bilo sve gore i nisu je mogli odvesti kući.

Konačno je majka umrla i mislili su da će biti najbolje da djetetu ne dopuste vidjeti majku u lijesu. Nakon pogreba, dijete je utrčalo u jednu sobu vičući: “Mama! Mama!” a onda u drugu ponovno vičući: “Mama! Mama!” i tako je optrčala čitavu kuću, a kad nije uspjela naći svoju dragu majku, plačući je molila da je odvedu natrag k susjedima.

Dakle, ono što nebo čini privlačnim jest pomisao da ćemo vidjeti Krista koji nas je ljubio i dao samoga sebe za nas.

VIDI OVO: Kako nebo izgleda?

Ako me pitate zašto nas Bog ljubi, ne mogu vam reći. Pretpostavljam da je to zato što je on istinski Otac. Njegova narav je ljubiti, upravo kao što je narav sunca sjati. I on želi da ste i vi dionik te ljubavi. Ne dopustite da vas nevjera drži podalje od njega. Nemojte misliti da vas zato što ste grešnik Bog ne ljubi i da se ne brine. On vas ljubi i brine se i želi vas spasiti i blagosloviti.

“Krist je naime, dok smo još bili slabi, umro u pravo vrijeme za nas bezbožnike” (Rim 5,6).
Nije li to dovoljno da vas uvjeri da vas ljubi? On ne bi umro za vas da vas nije ljubio. Je li vaše srce tako tvrdo da se možete oduprijeti njegovoj ljubavi, odgurnuti je i prezreti? Možete, ali to će biti na vašu propast.

Mogu zamisliti kako neki sami sebi kažu: “Da, vjerujemo da nas Bog ljubi ako mi ljubimo njega; vjerujemo da Bog ljubi čiste i svete.” Dopustite mi reći, prijatelji moji, ne da Bog ljubi samo čiste i svete, on isto tako ljubi i bezbožne.

“Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas” (Rim 6,8).

Bog ga je poslao da umre za grijeh čitavog svijeta. Ako pripadate svijetu, onda imate udio u ovoj ljubavi koja se pokazala na Kristovu križu.

Autor: D. L. Moody; Izvor: Put života