NaslovnicaŽivot10 biblijskih stihova koji vam mogu pomoći u depresiji

10 biblijskih stihova koji vam mogu pomoći u depresiji

Ovih nekoliko biblijskih stihova vam mogu biti od velike pomoći kada se osjećate depresivno.

(Psalam 34,17) Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba.

(Ponovoljeni zakon 31,8) Sam Jahve ide pred tobom; on će s tobom biti; neće te zapustiti niti će te ostaviti. Ne boj se i ne dršći!

(Ivan 10,10) Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.

(Psalam 34,5) Tražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga.

(Nehemija 8,10) Ne žalostite se: radost Jahvina vaša je jakost!

(Izaija 61,1) Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima;

(Ivan 16,33) To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!

(Psalam 18,29-30) Jahve, ti moju svjetiljku užižeš, Bože, tminu moju obasjavaš: s tobom udaram na čete dušmanske, s Bogom svojim preskačem zidine.

(Psalam 5,11) Nek’ se raduju svi što se utječu tebi, neka kliču sve dovijeka! Štiti ih i nek’ se vesele u tebi koji ljube ime tvoje.

(1. Petrova 5,7) Svu svoju brigu povjerite njemujer on se brine za vas.