Pravila prenošenja sadržaja

Sav sadržaj s portala Novizivot.net možete prenositi ISKLJUČIVO sa sljedećom vidljivom naznakom – Izvor: Novizivot.net, te točnim linkom na objavu koju ste preuzeli.

Ako na portalu Novizivot.net već postoji naznačeni izvor preuzetog sadržaja, obavezno je objaviti primarni izvor, kao i poveznicu na naš portal koji je preveo sadržaj.