Duhovnost

Pročitajte i pogledajte najnovije, najbolje i najzanimljivije objave na temu ”duhovnost” na najčitanijem vjerskom portalu u regiji.

"Znam da ti možeš sve, i nijedan tvoj naum ne može se spriječiti." (Job 42,2) Nijedna se Božja namjera ne može osujetiti. Čovjek može biti bezbožnik, ali Bog ima svoj način. Čovjek može imati puno za reći, ali Bog ima...
„Jer Gospodin, Bog vaš, ide s vama u boj protiv neprijatelja vaših i pomoći će vas da pobijedite“. (Ponovljeni zakon 20, 4)  Ne gledajte na svoj molitveni život kao na beznačajnu službu, bez važnosti. Neprijatelj dobro zna koliko ste moćni...
Ako je Bog za nas, tko će protiv nas

Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?

„Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?” (Rimljanima 8,31-32). Apostol...
Tko stavlja sve u Božje ruke, pokazuje da stvarno vjeruje u Njegovu moć, Njegovu mudrost i Njegovu dobrotu. Taj može očekivati da će vidjeti Njegovu ruku u svemu.
Niz godina sam se prilično bezuspješno trudio da kod molitve budem sličan Danielu: triput dnevno bih sve ostavio, spuštao se na koljena i molio (Daniel 6,10). Tek kasnije sam postao svjestan da se ne radi ni o obliku (klečanju ujutro,...
Jeste li upoznali Boga

Jeste li uistinu upoznali Boga?

Moguće je da muž živi sa ženom 50 godina, da jede za istim stolom i da dijeli istu rutinu s njom, ali da ju nikada istinski ne razumije. Na isti način, mi možemo ići u crkvu i čitati knjige...
4 molitve za zaštitu od sotonskih napada

4 molitve za zaštitu od sotonskih napada

Molite ove molitve za zaštitu od sotonskih napada, jer on ide u potragu za svima koji su na uskom putu u nadi da ih prevari, obmane i uništi.
Kušnje, nevolje i iskušenja nas uče, vježbaju i učvršćuju. Pritisci i problemi nas pripremaju za bolje stvari. Jecaji čine da rastemo. Problemi čine da molimo. Krist neće dopustiti da nas brige pritisnu iznad onoga što možemo podnijeti (1. Kor...
Osobine istinskih vjernika

8 osobina istinskih vjernika

Crkva Kristova se sastoji od pojedinaca - vjernika, koji imaju posebnu ljubav i poseban odnos s Isusom Kristom. Svaki od njih imaju osobno - jedinstveno otkrivenje Isusa Krista, kojima se Krist osobno objavio. Svatko od njih je predan Gospodinu, odustao je...
Isus vas može naučiti kako trebate moliti

Isus vas može naučiti kako trebate moliti

Isus, kao rabin, izabrao je učenike u koje bi izlio svoj život — ne samo da im puni glave informacijama, već da im privoli srce k njemu. Ovi učenici su Njega promatrali u svakom mogućem okruženju. Imali su uvid...