Mir vam svoj dajem!

Mir vam svoj dajem!

MUDROST DANA

Ostanite vjerni Bogu

Mudrost dana