MUDROST DANA

Bog vidi kad se čini da nema nikog

Mudrost dana