Govore, a ne čine

Govore, a ne čine

MUDROST DANA

Više možeš reći o osobi

Mudrost dana