10 nada i snova iz Biblije

Moji roditelji su me naučili da nikada ne gubim nadu, dok su me moji učitelji inspirirali da vjerujem u velike stvari i sanjam velike snove. I dan danas pokušavam vjerovati u te ideale, ali kada ne dođe ta poslovna ponuda koju željno iščekujem ili kada liječnička prognoza donese razočaranje, često puta se zapitam: “Nadam li se pravim stvarima?“

Bog je znao da ćemo se prije ili kasnije sresti sa razočaranjima. Za takva vremena predvidio je retke poput sljedećeg: “A Bog, izvor nade, neka vam dadne potpunu radost i mir u vjeri da napredujete u nadi snagom Duha Svetoga.“ (Rimljanima 15,13). Božja riječ nas potiče da ne posustanemo kada se naša situacija čini beznadnom. 

Ali kako znamo da se nadamo pravim stvarima? Kako da znamo da su velike stvari i snovi u koje vjerujemo od Boga? Pročitajmo 10 nada i snova iz Biblije. Dopustimo im da nas već danas uzdignu iznad tmurnih situacija i da nam usmjere pažnju na “Boga nade“.

1. Nadajte se da će se ispuniti Božje obećanje iako se suprotstavlja svakoj logici

“Jahve reče Abramu: `Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati. Velik ću narod od tbe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličat, i sam ćeš biti blagoslov.“ (Postanak 12,1.2)

Bog je dao nezamislivo obećanje Abrahamu. Ipak je Abraham pokazao nadu u ispunjenje Božjeg obećanja. “Abraham protiv svake nade, oslonjen na Nadu, povjerova, da tako postane `ocem mnogih naroda`, prema onome što je rečeno: `Tako će biti tvoje potomstvo`“ (Rimljanima 4,18).

2. Nada da ćemo podnijeti naše teškoće

“Ali ne samo to nego se ponosimo i nevoljama svjesni da nevolja rađa strpljivost, strpljivost prokušanost, a prokušanost nadu.“ (Rimljanima 5,3.4)

Pavao je živio životom ispunjenim nevoljama. Stoga je i moga samouvjereno moga napisati ove Svetim Duhom nadahnute retke. Bog nas uči kroz Pavlove riječi kako radovanje u nevoljama vodi do jačanja nade.

3. Sanjajte da učinite nešto veliko za Boga

“Ustavši na noge, kralj David reče: `Čujte me, moja braćo i moj narode! Ja sam bio namislio u svom srcu da sagradim dom gdje bi počivao Kovčeg saveza Jahvina i da bude podnožje nogama našega Boga, te sam pripravio što treba za gradnju.`“ (1. Ljetopisa 28,2)

David je htio dati najbolje od sebe Bogu. Iako je imao dobre namjere, Bog je uputio Davida da gradnju Hrama prepusti svom sinu Salomonu. Poruka Evanđelja pali u nama vatru da sanjamo o velikim stvarima koje želimo učiniti za Boga. I baš kao što je Bog imao poseban plan za Davida i Salomona, tako ima i za svakoga od nas pojedinačno.

4. Nadajte se boljoj budućnosti

“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.“ (Jeremija 29,11)

Ovaj dobro poznati redak iz Jeremijine knjige dolazi uared upozorenja. Bog se obraća proroku sa snažnim ukorom za svoju djecu, ali ih također podsjeća na Njegovu konačno želju. Bog nas voli i želi da budemo poslušni Njegovim zapovjedima.

5. Nada da ćemo stići u Obećanu zemlju

“Tada zapovjedi Jošua vladarima narodnim: `Prođite kroz tabor i proglasite puku ovu zapovijed: Spremite sebi brašnenice, jer ćete za tri dana prijeći preko Jordana, da biste primili u posjed zemlju koju vam Jahve, Bog vaš, daje u baštinu.`“ (Jošua 1,10.11)

Nakon 40 – godišnjeg lutanja, izraelski je narod bio spreman da uđe u zemlju koju im je Bog obećao. Ohrabrio je Jošuu riječima: “Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj.“ (Jošua 1,9). Put nam se možda može činiti zbunjujućim pošto ne vidimo što je ispred nas. Ali Bog će nas dovesti do mjesta baš kao što je i obećao, i uz to će biti uz nas na tome putu.

6. San za slobodom

“Kada ti bude opet dobro, sjeti se da sam i ja bio s tobom, pa mi učini ovu uslugu: spomeni me faraonu i pokušaj me izbaviti iz ove kuće.“ (Postanak 40,14)

Josip je znao da će se jednoga dana obistiniti san koji mu je Bog dao. Ali prvo je morao povjerovati Bog što se tiče jedne sitnice – morao je izići iz zatvora. Glavni peharnik je možda i zaboravio Josipa, ali Bog nije. U vrijeme u koje je On previdio, Bog je Josipa izbavio iz zavora i postavio na visoko počasno mjesto. 

7. Nada da ćete završiti Božji zadatak

“Meni ni najmanje nije do života; samo da dovršim svoju trku – službu koju primih od Gospodina Isusa: svjedočiti za Evanđelje milosti Božje.“ (Djela 20,24)

Služimo u našoj lokalnoj crkvi, radimo puno radno vrijeme i podižemo obitelj. Dajemo financijska sredstva za razne misije i dajemo svoje vrijeme za različite volonterske projekte. Ponekad se umorimo, ali Pavlova ustrajnost nam predstavlja pravi uzor na koji se možemo ugledati. Radosna vijest Evanđelja koju nam je povjerio Spasitelj daje nam osvježenje i obnavlja nadu.

8. Nada u ponovni Kristov dolazak

“Kad odem te vam pripravim mjesto, vratit ću vas da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam ja.“ (Ivan 14,3)

Učenici nisu ni htjeli čuti da će ih Isus napustiti. Sama pomisao da nastave sa životom bez Isusa, činila se preteškom za nositi. Ali Isus je ohrabrio učenike riječima koje i nas dana tješe. On će se ponovno vratiti.

9. Nada u vječni život

“… na temelju nade u vječni život – život koji prije vječnih vremena obeća Bog.“ (Titu 1,2)

Pavle u uvodnom pozdravu poslanice Titu podsjeća na krajnje obećanje koje primamo kada prihvatimo Isusa Krista kao Gospodina. Jednoga dana ćemo zauvijek živjeti s Njim. Isus je dao svoj život kako bismo mi imali tu nadu.

10. Nada u samoga Boga

“A sada, čemu da se nadam, Gospode? Sva je anda moja u tebi!“ (Psalam 39,8)

Davidov psalam daje odgovor na naše pitanje. Kada beznađe prijeti da zavlada našim životom, Bog je taj koji je jedina nada. Kada naše nade i snove utemeljimo u Bogu samome daje nam mir za svaki novi dan. Utemeljimo svoje nade is nove u Bogu te recimo zajedno s psalmistom: “Jer ti si, o Gospode, ufanje moje, Jahve, uzdanje od moje mladosti.“ (Psalam 71,5) 

Autorica: Kristine Brown; Prijevod: Marija Miljković; Izvor: biblestudytools.com