30 kratkih rečenica s kojima možemo blagosloviti druge

Ovim rečenicama možete u svako vrijeme blagosloviti druge. Poželjeti Božji blagoslov nešto je najljepše.

Na stranicama Svetog pisma možemo pronaći najmanje 30 stvari s kojima možemo blagosloviti druge:

1) Bog te blagoslovio umješnošću.

2) Bog te blagoslovio izobiljem.

3) Neka Bog učini da Njegovi anđeli idu s tobom.

4) Neka ti Bog da sigurnost o Njegovoj ljubavi i milosti.

5) Bog te blagoslovio jasnim usmjerenjem.

6) Bog te blagoslovio kontroliranim i discipliniranim životom.

7) Bog te blagoslovio hrabrošću.

8) Bog te blagoslovio kreativnošću.

9) Bog te blagoslovio duhovnim sagledavanjem Božje istine.

10) Bog te blagoslovio vjerom.

11) Bog te blagoslovio blagonaklonošću u Boga i u ljudi.

12) Bog te blagoslovio dobrim zdravljem.

13) Bog te blagoslovio dobrom ženom ili dobrim mužem.

14) Neka Bog blagoslovi tvoje ruke da blagoslivljaš ostale.

15) Bog te blagoslovio radošću.

16) Bog te blagoslovio ispunjenošću.

17) Bog te blagoslovio zadovoljstvom.

18) Bog te blagoslovio nadom i dobrim izgledom na život.

19) Bog te blagoslovio uhom koje čuje.

20) Bog te blagoslovio dugim životom.

21) Bog te blagoslovio srcem koje je poslušno Duhu Božjem.

22) Bog te blagoslovio njegovim mirom.

23) Bog te blagoslovio ljubaznim govorom.

24) Bog te blagoslovio da budeš prijatna ličnost.

25) Bog te blagoslovio unapređenjem.

26) Bog te blagoslovio zaštitom.

27) Bog te blagoslovio staranjem, sigurnošću i snagom.

28) Bog te blagoslovio uspjehom.

29) Bog te blagoslovio pouzdanjem i mudrošću.

30) Bog te blagoslovio dobrotom i milošću, da te prate u sve dane tvog života, da bi počivao u domu Gospodnjem dovijeka.

NAJNOVIJE!