rat za um
Foto: Stocksnap

Apostol Pavao usmjerava crkvu u Rimu da se ne suobličava s ovim svijetom, već da se preobražava obnovom svoga uma (Rimljanima 12,2). A zatim, poučavajući crkvu u Korintu kako da se uključe u duhovnu borbu, upućuje ih da svaku misao zarobljavaju na pokornost Kristu (2. Korinćanima 10,5).

U svijetu koji je postao divlji, okružen neprijateljima naše duše koji nas žele odvratiti i uništiti, očajnički trebamo istine evanđelja koje ćemo svakodnevno primjenjivati na naše umove.

1. Izazovite svoje misli

Jeste li ikada usporili da obratite pažnju na ono što se događa u vašem umu?

Što čujete?
O čemu razmišljate?
Što vjerujete?

Neprestano se informiramo riječima, idejama, svjetonazorima i filozofijama. Naše osobne priče ispunjene su razočaranjem, slomljenošću i boli. A naša srca i glave pune su lažnih informacija, prijevara i optužbi od strane svijeta, tijela i đavla.

Trebamo zarobljavati naše misli i ispitivati ih. Zarobiti nešto znači preuzeti kontrolu nad time i staviti u kontroliranu okolinu – poput stavljanja divljih životinja u kavez. Zatim moramo pažljivo pogledati naše misli i razmotriti ono što mislimo ili vjerujemo i zašto.

Dok to činimo, moramo ispitati podudaraju li se naše misli s Isusovom istinom i našim novim životom u njemu. Neka naše misli budu u skladu s istinama evanđelja. Pitajte se: Razmišljam li, odnosno vjerujem li u radosnu vijest o Bogu, drugima ili sebi?

Neprijatelji naše duše govore laži o Bogu kako bi nas iskušali, razvijali nepovjerenje u odnose, podijelili nas, uvjerili u optužujuće riječi i tako uništili. Kakve riječi slušate u vašem umu?

2. Podložite svoj um

Kad zarobite misli, pozovite Duha Svetoga da ih dovede u podložnost Isusu – istinama evanđelja. Dao nam je Duha da upoznamo istinu o Isusu i da nas osvjedoči o svemu što nije u skladu s evanđeljem (Ivan 14–16).

Redovito pozivam Duha Svetoga da me osvjedoči o tome tko je Isus, što je učinio i tko sam zbog njegovog djela. Ako se misli ili uvjerenja koje imam s time ne podudaraju, Duh mi to daje na znanje jer me podsjeća na ono što je istinito o Bogu i o meni zbog evanđelja.

Evo nekih ključnih pitanja za koja pozivam Duha da mi govori:

  • Je li to stvarno istina ili laž?
  • Zvuči li to poput đavolske optužbe ili osvjedočenja Duha?
  • U što sada polažem nadu: Božju riječ ili djelo, ili nekoga drugoga?
  • Kako se istine o Isusovom životu, smrti i uskrsnuću podudaraju s ovom mišlju ili uvjerenjem? Što o Isusu sada moram zapamtiti?

Molitva ne samo da donosi moje molbe Bogu. Molitva također podvrgava moje misli i uvjerenja Božjemu Duhu, tako da se moj um može obnoviti istinama Božje Riječi dok se podlažem i slušam.

3. Razmotrite plod

Dok se podlažemo osvjedočenju i vodstvu Duha, također ćemo iskusiti plod Duha.

Pavao u Galaćanima 5,22-23 opisuje plod Duha kao ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjeru, krotkost i samokontrolu – devetodimenzionalni život koji odražava Isusa. Djela tijela, s druge strane, rezultiraju životom koji je suprotan Isusovom primjeru, kao što su „preljub, bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo [štovanje nečega u kreaciji kao svoje bogove], vračanje, neprijateljstva, svađe, ljubomore, srdžbe, spletkarenja, razdori, krivovjerja, zavisti, ubojstva, pijanstva, pijanke i tome slično“ (Galaćanima 5,19-21).

Jedan od načina na koji vodimo borbu u umu jest razmatranje plodova koje trenutno kušamo, ili plod koji bismo iskusili kad bismo uključili određenu pomisao ili predloženu akciju. Ako plod ne nalikuje plodu Duha ili Isusovom životu, možemo biti sigurni da naši umovi trenutno nisu podložni Isusu. Umjesto toga, podložni smo nekome ili nečemu drugome.

Duh donosi osvjedočenje i vodi nas ka pokajanju. Pokajanje nije samo promjena ponašanja, već promjena uvjerenja koje rezultira promjenom ponašanja. Trebamo Duha da nam otkrije u koje laži vjerujemo i da nas vodi ka istini o Isusu, dajući nam vid na oba oka i srca koja vjeruju. Dok nas Duh pokreće, doživjet ćemo promjenu uma koja će promijeniti način na koji živimo.

4. Uzvratite borbu

Rat vašeg uma nije pasivna aktivnost, već aktivna, snažna borba, koja se bori putem Božje sile i duhovnim oružjem koje nam je postalo dostupno kroz evanđelje. Dok vam Duh daje Isusove istine, morate ih se čvrsto držati (1. Korinćanima 15,2), zaštititi se njima i naučiti se proaktivno boriti s njima.

Pavao je poticao crkvu u Efezu: „Naposljetku, braćo moja, jačajte se u Gospodinu i u moći snage njegove! Obucite svu bojnu opremu Božju, da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim“ (Efežanima 6,10-11). Zatim je opisivao opremu koja nam je postala dostupna kroz evanđelje (Efežanima 6,14-18).

Borimo se tako što imamo istine evanđelja oko sebe kao pojas, držeći i sve ostalo. Naša su srca zaštićena oklopom Isusove pravednosti. Imamo spremnost – brzinu – da bježimo od zla i slijedimo u poslušnosti jer znamo da smo slobodni i nesmetani od krivnje, srama i straha. Zbog Isusa je uklonjena naša krivnja, naša sramota pokrivena, a naš strah srušen, jer je On pobijedio naše neprijatelje.

Uzmite štit vjere. Vjerujte. Vjerujte svemu što je Bog učinio za vas u Isusu Kristu. Pokrijte svoje umove kacigom spasenja kako bi vas zaštitila od laži, optužbi i iskušenja s kojima se morate suočiti. I nosite mač koji ste dobili, riječ Božju. Govorite Isusove istine kad se suočite s napadima đavla.

U svemu tome, nastavite ovisiti o Duhu u molitvi. Oružje nikada neće biti dovoljno ako ne hodate u snazi ​​Duha koji nam to omogućuje.

Zarobljavajte svoje misli i pomno ih ispitujte. Stavljajte ih u podložnost. Razmotrite plod. Zatim uzvratite borbu evanđeoskim istinama. Tako idemo u rat.

Autor: Jeff Vanderstelt; Prijevod: Vesna L.; Izvor: DesiringGod.org