sotonski napadi
Foto: Publicdomainpictures.net

Primjećujemo li to ili ne, činjenica je da su kršćani u duhovnom ratu. O tome možda i ne razmišljamo previše, ali nas to čini ranjivima kada napadne Neprijatelj. Zato je apostol Pavao rekao Crkvi: „Uostalom braćo budite jaki u Gospodinu i u moći sile njegove!“ (Efežanima 6,10), ali kako možemo biti jaki u moći Njegove sile?

Pavao nam govori da se moramo obući „u svu ratnu opremu Božju, da biste se mogli održati zasjedama đavla!“ (Efežanima 6,11). Ta nam je oprema potrebna jer je naš neprijatelj nevidljiv. Pavao je napisao: „Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv upravitelja tame ovoga svijeta, protiv duhova pakosti u zračnim visinama.“ (Efežanima 6,12)

Bilo bi lakše kada bismo mogli vidjeti neprijatelja, ali ne možemo. Zato moramo djelovati i opremiti se opremom. Ona je beskorisna ako ju se ne koristi, pa možda zato Pavao govori: „Zato uzmite sve oružje Božje, da biste se mogli oduprijeti u zao dan, i svršivši sve održati se!“ (Efežanima 6,13). Ako Bog nešto ponovi u Svojoj Riječi, onda je to zasigurno važno, a ono što je važno u ovim stihovima (Efežanima 6,11-13) je staviti opremu Božju kako bismo mogli „održati zasjedama đavla“ (Efežanima 6,11).

Počnite hvaliti Boga

Kada se netko počne hvaliti o pobjedama njegovog sportskog tima koji je osvojio prvenstvo, a tim koji je njihov protivnik vaš je favorit, onda postaje iritantno kada se ta osoba hvali o pobjedama svog tima. Isto tako, đavao i njegovi demoni mrze kada mi krenemo slaviti Boga i zahvaljivati Mu iz dana u dan u slavljenju i molitvama. Ako ste sami i mislite da ste pod duhovnim napadom, zašto ne biste kleknuli na koljena (ako možete) i počeli hvaliti Boga. Đavao ne može podnijeti da čuje sve divne stvari o Bogu, tako da je ovo jedan način borbe protiv Neprijatelja. Izgovarajte riječi koje iritiraju kao što je hvala i zahvala Bogu, jer to će ga otjerati. Ako ni to ne upali, onda nastavite to svejedno činiti jer je Bog zaslužio našu hvalu i slavu.

Počnite slaviti Boga

Teško mi je odvojiti slavljenje Boga i molitvu jer dok se molim Bogu, ujedno ga i slavim, a kada Ga slavim tada Mu se i molim. Jedan od načina obrane kada napadne neprijatelj je moliti se Bogu, slaviti ga i hvaliti. Dolazimo do još jedne važne stavke. Vjerujem da bismo trebali raditi sve ove tri stvari kada smo pod duhovnim napadom; početi hvaliti Boga; početi slaviti Boga; i početi se moliti Bogu. Ove tri stvari vrlo su moćno oružje protiv napadača, a znamo da Bog prebiva u riječima slave koje Mu uputimo (Psalam 22,3). Znači, ako Mu se molimo, hvalimo Ga i slavimo, tada se On sam nalazi u našim riječima i nama samima. Tada ne ostaje mjesta za zle duhove, s Božjom molitvom, hvalom i slavom, možete reći Neprijatelju: „Žao mi je, na ovome je mjestu sve zauzeto.“

Počnite živjeti Božju Riječ

Đavao će slati na vas napade i plamene strijele kada počnete proučavati Božju Riječ, a još više kada ju počnete živjeti. Kada ste pokorni Bogu, onda se bunite protiv đavla i njegovih demona koji žele vaš život. Kada živite po onome što piše u Pismima, onda ne radite ono što đavao od vas želi. Ovo je vjerojatno izazvati duhovne napade. Ne mislim da demoni troše puno vremena na mlake kršćane, ali na one koji rastu u Riječi Božjoj, koji joj se pokoravaju i dijele ju – na njih troše puno vremena. Kada vjernik živi u poslušnosti Bogu, iako nitko od nas to ne čini savršeno, neprijatelj zna da smo prijetnja njegovom kraljevstvu tame. Kada kršćani ispod stola izvade sol i vatru, tada će naići na otpor jer će privući pozornost Neprijatelja.

Kada na umu imamo Krista, tada smo u miru s Bogom jer smo se s Njime pomirili (Rimljanima 5,1). Dok slijedimo Krista, izlažemo se progonu. Ne zbog toga tko sam ja ili ti, nego zbog toga tko je On. No, slijedeći Krista (u poslušnosti) bit ćemo blizu Dobrog Pastira, a Njegov štap i palica trebaju nam davati utjehu (Psalam 23) i utočište od Neprijatelja, koji kao lav hoda uokolo i traži koga će proždrijeti (1. Petrova 5,8).

Naučite napamet dijelove Pisma

Psalmist je zapamtio ili skrio Božju Riječ u svome srcu kako ne bi griješio (Psalam 113,11). Na primjer, jedan moj poznanik koji se borio s ovisnošću o pornografiji nekoliko godina, zapamtio je Jobove riječi: „Savez sam sklopio s ocima svojim, pa kako bih onda gledao za djevojkom?“ (Job. 31,1). Ovaj je čovjek zapamtio to tako da bi mogao pogledati u stranu i citirati ovaj stih kada bi mu oči poletjele prema nekoj djevojci ili nečemu drugome. Mislio sam da je ovo odlično! To je korištenje Božje Riječi u dobre svrhe. Uz to, Riječ Boga je moćna (Rimljanima 1,16, 1. Korinćanima 1,18).

To je bilo Isusovo oružje kada se odupirao đavlu u pustinji (Matej 4,1-11). Tri puta je Isus svrnuo đavla koristeći Pisma u određenom kontekstu, baš kada je đavao nastojao Njegove riječi izvući iz tog konteksta i napraviti od njih laž. On obožava izvrtati riječi Pisma i stavljati ih u pogrješan kontekst. Preporučujem da se naoružate municijom Božje Riječi kako biste se mogli poslužiti njome u trenutku napada. Već znamo: „Jer je živa riječ Božja, i djelotvorna i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane i prodire sve do rastavljanja duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i namjerama srca.“ (Hebrejima 4,12). Đavao se ne može mjeriti sa živom, aktivnom i životnom Riječi Božjom.

Zaključak

Što ste vi učinili kada ste bili pod duhovnim napadom? Možete li nam ispričati vaše iskustvo kada ste bili pod duhovnim napadom? Kako ste mu se oduprli? Koliko vam se često to događalo? Ja znam ovo; mi trebamo ratnu Božju opremu (Efežanima 5), trebamo hvaliti Boga, trebamo Ga slaviti, trebamo živjeti Njegovu Riječ, trebamo zapamtiti i citirati Božju Riječ tako da kada Neprijatelj napadne, nema nikakve šanse.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Faithinthenews.com