5 stvari koje lažni učitelji koriste kako bi nas zarobili i odvojili od Boga

Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na »počela svijeta«, a ne na Krista. (Kološanima 2,8) Obratimo pozornost na oružje koje lažni učitelji koriste kako bi nas zarobili:

1) Filozofija – vjera u neki ljudski sustav vrijednosti ili mudrost (1.Timoteju 6,20-21; Jeremija 10,23). Grčka filozofija je bila vrloprisutna Kološanima, kao i orijentalna i gnostička filozofija. Ova učenja su bila vrlo ugodna i atraktivna mišljenja. Danas, filozofija New agea se širi po svim porama društva, od priče o “toleranciji” tj. ravnopravnosti mišljenja, životnih stilova i religija.

2) Prazna prijevara. Dvije ideje izranjaju iz ove fraze: a) ona kojaje varljiva i b) ona koja je isprazna, tašta. Ideja je ta, da je znanost lažnih učitelja dobra samo za “tjelesni um i osjećaje”. Ona je površna inema čvrst temelj u istini, i ne može izdržati “unakrsno ispitivanje”istine. Kada lažnim učenjima ili ljudskim utjecajima dopustimo da nas prevare, završavamo ni s čim; završavamo kao poharani i ogoljeni ljudi.(vidi 1. Timoteju 2,14; Galaćanima 6,7-9).

3) Tradicija ljudi je ono što “dolazi od čovjeka”, ona se prenosila izgeneracije u generaciju.Isus je pismoznalcima i farizejima – revnimdržiteljima tradicije i predanja – postavio pronicljivo pitanje: “Zaštoi vi kršite zapovijed Božju radi svoje predaje?” (Matej 15,3) Ili, drugim riječima što je od ovo dvoje veće i važnije? Izgleda da sukršćani u Kolosu bili izloženi dvjema prijetnjama; bili su izloženi utjecajima grčke filozofije i tradicije Judaizma.

4) Znanost svijeta. Ovo se vjerojatno odnosi na stari Mojsijev zakon.To je bio prvi, osnovni i neophodni korak u Božjem sveukupnom planuspasenja. To nazivamo “načelima ovoga svijeta” (Galaćanima 4,3), no ovaj Zakon je poništen i njegovo primjenjivanje više nije neophodno zaspasenje (vidi Djela 15,1-35; Galaćanima 5,1-6), već samo poslušnost evanđelju.

5) I na kraju najvažnije: “STVARI KOJE NISU U SKLADU SA KRISTOM”. Ako je neko učenje “u skladu s Kristom” to znači da ga je On odobrio, da to učenje ima Njegovu potvrdu, Njegovo “amen”. Stoga, sve ono što NIJE u skladu s Kristom jeste ono što On ne odobrava.

Oni lažni učitelji, koji su nastojali utjecati na vjerne iz Kolosa, koristili su u svojoj kampanji: ljudsku filozofiju, praznu prijevaru, ljudsku tradiciju, osnovne principe iz svijeta i sve druge stvari koje NISU USKLAĐENE S KRISTOM, ne bi li za sebe pridobili sljedbenike. Oni svojim sljedbenicima nisu nudili Krista iz evanđelja, niti Njegovo učenje, već nekakvog svog krista, koji se uklapao u njihovo učenje, koje se temeljilo na elementima filozofije, tradicije ili nauci svijeta.

Nemojte se boriti da očuvate neko učenje ili uvjerenje – ako ono nešto nije u skladu s Kristom, onda, nemoj ni sudjelovati u tome! Pavao nam govori da nemamo sudjelovanja u jalovim djelima tame, već da ih razotkrivamo (Efežanima 5,11).

U Kološanima 2,8 apostol Pavao zvoni crkvi na uzbunu. Hoćemo li i mi ovu opomenu poslušati, i biti svjesni današnjih opasnosti?

Ne smijemo nikome dopustiti da nas tjera u uvjerenje da postoji neštošto je prijeko potrebno za naše duhovno dobro, a iako to i nije u skladu”s Kristom”. No, zar ne biti u skladu s Kristom, ne znači sebe staviti u opasnost da se bude i “izvan Krista”?

IZVOR:Siont.net

NAJNOVIJE!