7 načina kako Duh Sveti djeluje u životu vjernika

Sedam riječi izražava djelo Duha Svetog u životu vjerujućeg. To su: krštenje, dar, stanovanje, zapečaćenje, zalog, ispunjenje i pomazanje Svetim Duhom.

Analizirajmo svaku pojedinačno.

  1. Krštenje Duhom

“Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. ” (1 Korinćanima 12,13). Obrati pozornost, ako želiš, da smo svi kršteni. Ne samo poneki, ne samo oni koji su ispunili određene uvjete, nego svi, svaki ud Kristova Tijela.

Drugim riječima: Sveti Duh uzima Židova, ili pogana, nanovo ga prodi i uključi ga u Crkvu, Tijelo Kristovo. Tako je grešnik, vjerujući u Krista, kršten Duhom u jedno Tijelo.

Zato ovo iskustvo ima svoje mjesto prilikom obraćenja.

  1. Dar Duha Svetog

“Ako im je dakle Bog dao isti dar kao i nama koji povjerovasmo u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da bih se smio oprijeti Bogu? ” (Djela 11,17).

“… I na pogane izlio dar Duha Svetoga” (Djela 10,45).

“etar će im: »Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga. ” (Djela 2,38).

Ovaj dar je Sam Sveti Duh. Kornelije i oni, koji su u njegovoj kući slušali Riječ, primili su Duha Svetog onda, kad su uzvjerovali. Kad je na Dan Pedesetnice bilo spašeno oko 3.000 ljudi, oni su tada primili Duha Svetog.

Prema tome, dar Duha Svetog se prima prilikom obraćenja i vjerujućem je to iskustvo iz prošlosti.

  1. Stan Duha Svetog

“Ne znate li da ste hram Božji, i Duh Božji živi u vama?” (1. Korinćanima 3,16).

Ovdje se nalazi istina o stanovanju Duha Svetog u vjerujućem. Bili smo kršteni zbog Duha Svetog u Tijelo Kristovo, primili smo dar Duha Svetog. I On sada stanuje u nama, u svakom vjerujućem. To je blagoslovljena istina (Rimljanima 8,9-11).

  1.  Zapečaćeni Duhom Svetim

“…, Prigrlivši vjeru, zapečaćeni Duhom Svetim obećanja” (Efežanima 1,13; Efežanima 4,30; 2. Korinćanima 1,22).

Pečaćenje Duhom Svetim obilježavaju tri stvari: sklopljen savez, vlasništvo i sigurnost.

Sklopljen savez. Svršeno je, dogodilo se. Gospodin je moj i ja sam Njegov. Čovjek je povjerovao, spašen je, pripada novom posjedniku. Prijenos vlasništva je učinjen i djelo je svršeno. Upravo u tom trenutku, kada je spašen, tada je i zapečaćen.

Vlasništvo. Sada pripada Bogu. Božje je vlasništvo. Promijenio je vlasnika. Đavo više nema na njega nikakvo pravo. Ima novog Gospodara – Boga.

Sigurnost. Osiguran je time što je zapečaćen. Bog ga više neće napustiti. Gospodin govori: “… ja ću im dati život vječni, i neće propasti nikada i nitko ih neće oteti iz ruke moje” (Ivan 10,28). Spašen je u sadašnjosti iu budućnosti i siguran je u Očevoj ruci.

Moj otac je bio radnik na željezničkoj stanici. Njegov zadatak je bio da pečati natovarene vagone i otvara zapečaćene vagone. Drugim djelatnicima nije bilo dopušteno dirati pečate. Kada je vagon bio natovaren, moj otac ga je zatvorio i zapečatio. Taj pečat je značio završen posao. Djelo je bilo završeno. To je značilo da taj vagon pripada željeznici, jer je na njemu bio njen pečat. On je bio jamstvo sigurnosti. Sadržaj vagona je bio osiguran. Osim vlasnika na kraju puta nitko se nije usudio da polomi pečat.

Tako je i sa vjerujućim. Samo što je spašen, istovremeno je i zapečaćen Duhom Svetim. Sam Sveti Duh je taj pečat. To znači da je nanovorođen, da je Božje dijete i da uzima odgovornost za svoje vlasništvo.

  1. Zalog Duha

“U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine – evanđelje spasenja svoga – u njemu ste, prigrlivši vjeru,  zapečaćeni Duhom obećanim, Svetim, koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja – na hvalu Slave njegove…. Opečaćeni Svetim Duhom obećanja, koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja na hvalu slave Njegove” (Efežanima 1,13-14).

“Koji nas i zapečati i dade zalog Duha u srca naša.” (2 Korinćanima 1,22).

Zalog je jamstvo za ono što slijedi. Prodao sam kuću. Kupac ju je preuzeo i platit će je za godinu dana. Radi osiguranja kupnje dat će mi manji dio novca kao zalog. To je samo mali dio onog što trebam za godinu dana dobiti. Uzimam to rado i znam da ću za godinu dana dobiti sve.

Hvala Bogu za obećanje slave koja nas čeka. Tako je to sa svime što sada ne možemo dosegnuti. Kada je jamstvo tako slavno, kakvo će samo biti puno vlasništvo! Ako je Isusovo prisutnost sada tako skupocjena, kakvo će tek biti kada Ga ugledamo licem u lice! Ako je rosa tako osvježavajuća, kakvi će tek biti valovi Njegove milosti!

Sada imamo zalog Duha. Primili smo Ga već, imamo ga dotle dok hodamo u svjetlosti, a na kraju kad dođemo pred Njegovo lice, primamo Njegovu puninu.

  1. Ispunjenje Duhom

“… punite se Duhom.” (Efežanima 5,18).

Ispunjavajte se, i ispunjavajte se, iznova, i iznova, i iznova. Samo tako dolazimo ka istini nama namijenjenoj, upravo danas.

Svaki istinski vjerujući koji je kršten Duhom, kao što smo već vidjeli, primio je dar Duha Svetog, zapečaćen je i ima zalog Duha. Ali, nije svaki vjerujući ispunjen. Zato je i naređenje: “… punite se Duhom.”

Kada se okrećemo  Kristu, okrećemo se od grijeha. Kada predajemo sebe, tijelo, dušu i duha, čineći Njegovu volju, On nas ispunjava Duhom Svetim, i osposobljeni smo da živimo životom punim Duha. Samo tako možemo biti kršćani koji donose plod.

To je neprekidna i rastuća stvarnost, od trenutka kada smo uzverovali, sve dok Ga ne ugledamo takvog kakav jeste. Mnogi su preživjeli takvo kritično iskustvo na početku, mnogi i više puta. Ne učine svi potpuno predanje prilikom svog obraćenja. A kada to učine – On ih ispuni. Život, pun Duha, postaje normalan život vjerujućeg.

  1. Pomazanje Duhom

“Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.” (Luka 4,18-19).

Ovo je, dragi prijatelju, djelo propovjednika. Isus Krist je za ovo djelo imao pomazanje. Imaš li ti pomazanje? Ako želiš da tvoja služba daje rezultate moraš imati pomazanje.

Propovijedaš evanđelje. Donosiš utjehu onima koji su klonulih srca. Sotonini robovi trebaju biti oslobođeni. Duhovno slijepi ljudi trebju progledati. Duše zarobljene grijehom, propali i izgubljeni trebaju biti spašeni. Trebaš biti sposoban da dovodiš duše hitnoj odluci dok je vrijeme Božje milosti.

Možeš li ti to? Ne, dok nisi Duhom pomazan. Jer, to je veliki zadatak za svakog. Za to je potrebna samo punomoć Duha Svetog.

Kroz sve vjekove Bog je davao svojim opunomoćenicima ovo pomazanje. Duh se spustio na Samsona, Iliju, Elizeja, na Isusa, Petra, Pavla, Wesleya i Finneya. Prešao je na Robertsa, Spurgeona i Moodya. I kad je došao – silno je djelovao kroz njih.

Jer, ovi ljudi su istrajali pred Gospodom na molitvi. Borili su se zagovarajući za duše. I tu se na njih spuštao Duh i tisuće su bile pridobijene za Božje kraljevstvo. Nisu se zadovoljili s jednim velikim silnim doživljajem. Bio je to njihov neprestani kontakt s Bogom i njihovo svakodnevno pomazanje Duhom, i to ih je činilo takvima kakvi su bili.

Od tebe, prijatelju moj, ne mora postati jedan Moody, ili Wesley, ali znaj da te Bog želi osposobiti i upotrijebiti sve do granice tvoje izdržljivosti, jer On nije samo prosti evidentičar pridobivenih ljudi. Samo čekaj na Njega, ustraj u tajnom kontaktu s Bogom, vodi ustrajno borbu za duše i iako to i ne znaš bit ćeš pomazan Duhom Svetim. U snazi ​​tog pomazanja On će da te iskoristiti za Njegovu slavu.

Autor: Oswald J. Smith; iz knjige ”Sveti Duh na djelu

NAJNOVIJE!