8 Isusovih riječi upućenih svijetu s izbjeglicama

Živio sam u Siriji. Tugujem zbog uništavanja i smrti koji su tamo svakodnevno prisutni. Od 2012. godine živim u jednoj susjednoj državi, u nastojanju da donesem nadu sirijskim izbjeglicama. Pomažemo im osigurati praktične potrebe kao što su deke, grijalice, kutije s hranom i pelene.

Dnevno se suočavam s prekomjernim potrebama koje jednostavno ne možemo zadovoljiti. Mnogi ljudi koje znam čekaju da otputuju na Zapad ili su već otputovali. Nadaju se boljoj budućnosti.

Isus nas poziva da ga slijedimo. Ponekad nam je jasno kako da to činimo, ali često nije. U pokušaju da se uhvatimo u koštac s time što znači slijediti Isusa u odnosu na trenutnu izbjegličku krizu, vrijedi se podsjetiti na barem osam stvari koje Isus očekuje od onih koji ga slijede. Neka nam da svu mudrost u tome kako da ih najbolje primijenimo.

  1. Ljubi Boga, a time ljubi ono što On ljubi.

„Ljubi Gospoda, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je prva i najveća zapovijed“ (Matej 22,37-38). Ljubiti Boga znači ljubiti ono što on ljubi. Ponovljeni zakon 10,18 nam govori da Bog „pribavlja pravo sirotu i udovici i ljubi pridošlicu dajući mu kruha i odjeće“.

Stoga ne čudi da je odmah sljedeći stih: „Stoga ljubite pridošlicu; ta i vi bijaste pridošlice u zemlji egipatskoj“ (Ponovljeni zakon 10,19).

  1. Ljubi bližnjega kao sebe samog.

„Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe“ (Matej 22,39). A tko je moj bližnji? To je upravo pitanje koje su Isusu postavili u Luki 10,29. Odgovorio je pričom o dobrom Samaritancu te nas učio da je naš bližnji svatko tko je u potrebi, čak i naši neprijatelji (kao što su bili Židovi i Samaritanci).

  1. Činite drugima ono što želite da oni čine vama.

„Sve dakle što hoćete da ljudi čine vama, to činite i vi njima. Jer to je Zakon i Proroci (Matej 7,12). Isus ne kaže da trebamo činiti samo neke stvari za druge koje bi htjeli da oni čine nama. On kaže: „Sve dakle što hoćete da ljudi čine vama“. Ako postoji išta što biste htjeli da drugi čine vama, trebali biste isto činiti njima.

Kad biste bili izbjeglice, u bijegu zbog rata, biste li željeli da vam druga zemlja pruži sigurno utočište?

  1. Ne očekujte (niti tražite) veću sigurnost, utjehu ili tretman od onog što sam ja imao.

„Pristupi jedan knjižnik te mu reče: ‘Učitelju, slijedit ću te kamo god pošao.’ I reče mu Isus: ‘Lisice imaju jazbine i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio’“ (Matej 8,19-20).

„Nije učenik iznad učitelja niti sluga iznad gospodara svojega. Dosta je učeniku da bude kao njegov učitelj i sluzi kao njegov gospodar. Ako su kuće gospodara nazvali Beelzebubom, koliko će više ukućane njegove?“ (Matej 10,24-25)

  1. Ne boj se.

Odmah nakon što nam je Isus rekao da ne očekujemo bolji tretman od onoga što je on dobio, poziva nas da se ne bojimo. „Ne bojte ih se dakle… I ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti; nego se radije bojte onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu (Matej 10,26-28).

  1. Odrekni se sebe i izgubi svoj život.

„Tada reče Isus svojim učenicima: ‘Hoće li tko za mnom poći, neka se odrekne samoga sebe, i neka uzme svoj križ, i neka me slijedi. Jer tko god hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko god izgubi život svoj mene radi, naći će ga. Ta što koristi čovjeku ako zadobije sav svijet, a dušu svoju izgubi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za dušu svoju?“ (Matej 16,24-26)

Isus nas poziva da svakodnevno umiremo sebi za dobrobit drugih. Nema dobitka u tome što imamo sigurnu državu ako izgubimo naše duše zbog samoljublja (postavljajući sigurnost kao naše najveće dobro).

  1. Ljubite svoje neprijatelje.

Jako je važno da znamo tko su stvarno naši neprijatelji. Nisu sirijske izbjeglice te koje traže kako da ubiju i unište, već ISIS. Međutim, iako je ISIS naš neprijatelj, Isus je i dalje prilično jasan o tome kako na to trebamo odgovoriti.

„Čuli ste da je rečeno: Ljubi bližnjega svojega, a mrzi neprijatelja svojega. A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas zlostavljaju i koji vas progone, kako biste postali sinovima Oca svojega koji je na nebesima, jer on čini da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima te da kiša pada na pravedne i nepravedne. Jer uzljubite li one koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati? Zar i carinici ne čine isto? I ako pozdravite samo svoju braću, što osobito činite? Zar i carinici ne čine tako? Vi dakle budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš koji je na nebesima“ (Matej 5,43-48).

To je upravo ono što je Isus činio. „A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što, još dok bijasmo grješnici, Krist umrije za nas… Jer ako se, dok još bijasmo neprijatelji, pomirismo s Bogom smrću Sina njegova, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim“ (Rimljanima 5,8-10).

  1. Hodajte mojim koracima.

„Ne gledajte samo svaki na svoje nego neka svatko gleda i na ono što je drugih. Ta neka u vama bude ona misao koja je i u Kristu Isusu, koji se, premda u obličju Božjem, nije otimao da bude jednak Bogu, nego sama sebe obezvrijedi uzevši obličje sluge i postavši ljudima sličan. I našavši se u obličju poput čovjeka, ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, smrti na križu“ (Filipljanima 2,4-8).

Autor: D. Glenn; Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE!