Ova poruka nije da vas osudi, nego da vas probudi

Je li vaša duša uznemirena zbog izgubljenih? Imate li vi breme za ljude u svom krugu djelovanja? Ili se beskrajno usredotočujete samo na vlastite potrebe? Ako nemate Kristovo srce i Njegovo breme, nikada nemojte očekivati da će vas upotrijebiti!

Svatko od nas može u vjeri tražiti više Duha Svetog. Možemo Ga tražiti da nam da breme, da plače u nama, da nas vodi, da govori nama i kroz nas. On čeka da nas vodi – da nam otkrije Očeve putove!

Naš krug djelovanja možda nije Kina ili Afrika. Za mnoge kršćane djelo za vječnost usmjereno je na obitelj, prijatelje i suradnike na poslu. Ali potrebno je isto: da bismo dosegli izgubljene, moramo tražiti Gospodina da ih počne osvjedočavati – i da pripremi naša srca s pravom riječi.

Ako će svi koji čitaju ovu poruku, dopustite Duhu Svetom da učini tu riječ stvarnom u njima – tražiti Ga za Njegovo breme i vodstvo – ne može se reći kakvu će žetvu Duh možda požeti! Istina je da najveća djela za vječnost nisu učinjena na masovnim evangelizacijama, nego kad jedan vjernik dosegne jednu izgubljenu dušu. A to se događa samo kad neki vjernik dobije breme Gospodnje!

Ponudite se Duhu Svetom upravo sada. Pozovite Ga, postite i molite. Tražite Ga da vas vodi do onih koje je osvjedočio i pripremio da čuju Njegovu riječ. Tada se pouzdajte u Njegovo vodstvo i silu da će učiniti čudo. On će ga i učiniti! Bog želi spasiti mnoge u vašoj obitelji i u krugu vaših prijatelja i poznanika!

Autor: David Wilkerson

NAJNOVIJE!