9 vidljivih obilježja kršćanskog života

Foto: Pixabay

Plod Duha je zapravo termin koji je apostol Pavao koristio kako bi sumirao devet vidljivih obilježja kršćanskog života. To su ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost i uzdržljivost (Galaćanima 5,22).

Zapazite da to nisu zasebni ‘plodovi’ koje sami odabiremo i koristimo, već jedan plod od devet dijelova koji je ‘fizička manifestacija kršćanskog promijenjenog života’. To čini Krist koji živi u nama i mijenja nas. Taj plod možemo pokazati samo ako Krist živi u nama.

OGLAS

Da bi Krist živio u nama trebamo imati blizak odnos s Njim. To je moguće samo ako provodimo vrijeme s Njim kroz molitvu, čitanje Njegove riječi i njezinu primjenu.

Jeste li stvarno ozbiljni u tome da želite prikazivati veći plod Duha u svom životu? Ako jeste, ovo je što morate učiniti. Pripremite bilježnicu. Sljedećih 9 dana izdvojite sat vremena dnevno kako biste razmišljali o jednom od obilježja ploda Duha. Zapišite svoja razmišljanja i završite molitvom Bogu da vas oblikuje na način da prikazujete taj atribut u svom životu. Na 10. dan pročitajte sva svoja razmišljanja i molite da iz dana u dan budete živo svjedočanstvo za Krista. Ispod su neke bilješke koje možete koristiti od 1. do 9. dana.

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti pomogne da ljubite kao što On ljubi.

Ljubav: „I mi smo upoznali i uzvjerovali u ljubav koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu“ (1. Ivanova 4,16). Kroz Isusa Krista naš najveći cilj jest da sve činimo u ljubavi. „Ljubav je strpljiva, dobrostiva je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne hvasta, ne uzoholjuje se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne uzima za zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje“ (1. Korinćanima 13,4-8). Potrudite se pročitati cijelo poglavlje, 1. Korinćanima 13.

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti da radost Gospodnju.

OGLAS

Radost: „radost Gospodnja, to je vaša snaga“ (Nehemija 8,10). „Upirimo pogled u začetnika i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu, te sjede zdesna prijestolju Božjemu“ (Hebrejima 12,2).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti da mir koji nadilazi svaki razum.

Mir: „Opravdani dakle po vjeri, imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu“ (Rimljanima 5,1). „A Bog nade ispunio vas svakom radošću i mirom u vjerovanju da obilujete nadom u sili Duha Svetoga“ (Rimljanima 15,13).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti da strpljivost u svemu što činite.

Strpljivost: Mi smo „osnaženi svakom snagom, prema moći slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost s radošću…“ (Kološanima 1,11). „Sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću, podnoseći jedni druge u ljubavi“ (Efežanima 4,2).

OGLAS

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti da srce blagosti.

Blagost: Trebamo živjeti „čistoćom, spoznajom, strpljivošću, dobrostivošću, Duhom Svetim, ljubavlju neprijetvornom, riječju istine, silom Božjom, oružjem pravednosti zdesna i slijeva“ (2. Korinćanima 6,6-7).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti omogući da činite ono što je dobro u očima Gospodina.

Dobrota: „Zato i molimo svagda za vas da vas Bog naš učini dostojnima ovoga poziva i dovede do punine svako zadovoljstvo Njegovom dobrotom i djelo vjere u sili“ (2. Solunjanima 1,11). „Jer plod je Duha u svakoj dobroti i pravednosti i istini“ (Efežanima 5,9).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti podari vjeru i sigurnost da je sam Bog vjeran svim svojim obećanjima.

OGLAS

Vjera: „Gospode, ti si moj Bog! Uzvisit ću te, ime ću tvoje hvaliti, jer si učinio čudesne stvari; naumi tvoji skovani odavna vjernost su i istina“ (Izaija 25,1). „Neka vam dadne, prema bogatstvu slave svoje, ojačati se u sili po Duhu njegovu za nutarnjega čovjeka, da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim; u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni“ (Efežanima 3,16-17).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti podari želju za krotkošću.

Krotkost: „Braćo, ako se čovjek i zatekne u kakvu prijestupu, vi duhovni ispravljajte takva u duhu blagosti. A pazi na samoga sebe da i ti ne budeš iskušan“ (Galaćanima 6,1). „Sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću, podnoseći jedni druge u ljubavi“ (Efežanima 4,2).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da se po Duhu Svetom naučite uzdržljivosti.

Uzdržljivost: „I zbog toga svom gorljivošću prionite: vjerom svojom namaknite krjepost, a krjepošću znanje, a znanjem uzdržljivost, a uzdržljivošću postojanost, a postojanošću pobožnost, a pobožnošću bratoljublje, a bratoljubljem ljubav“ (2. Petrova 1,5-7).

Neka vam Bog pomogne u vašem hodu da postanete kršćanin koji ima um Kristov.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.