9 vidljivih obilježja kršćanskog života

Plod Duha je zapravo termin koji je apostol Pavao koristio kako bi sumirao devet vidljivih obilježja kršćanskog života. To su ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost i uzdržljivost (Galaćanima 5,22).

Zapazite da to nisu zasebni ‘plodovi’ koje sami odabiremo i koristimo, već jedan plod od devet dijelova koji je ‘fizička manifestacija kršćanskog promijenjenog života’. To čini Krist koji živi u nama i mijenja nas. Taj plod možemo pokazati samo ako Krist živi u nama.

Da bi Krist živio u nama trebamo imati blizak odnos s Njim. To je moguće samo ako provodimo vrijeme s Njim kroz molitvu, čitanje Njegove riječi i njezinu primjenu.

Jeste li stvarno ozbiljni u tome da želite prikazivati veći plod Duha u svom životu? Ako jeste, ovo je što morate učiniti. Pripremite bilježnicu. Sljedećih 9 dana izdvojite sat vremena dnevno kako biste razmišljali o jednom od obilježja ploda Duha. Zapišite svoja razmišljanja i završite molitvom Bogu da vas oblikuje na način da prikazujete taj atribut u svom životu. Na 10. dan pročitajte sva svoja razmišljanja i molite da iz dana u dan budete živo svjedočanstvo za Krista. Ispod su neke bilješke koje možete koristiti od 1. do 9. dana.

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti pomogne da ljubite kao što On ljubi.

Ljubav: „I mi smo upoznali i uzvjerovali u ljubav koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu“ (1. Ivanova 4,16). Kroz Isusa Krista naš najveći cilj jest da sve činimo u ljubavi. „Ljubav je strpljiva, dobrostiva je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne hvasta, ne uzoholjuje se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne uzima za zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje“ (1. Korinćanima 13,4-8). Potrudite se pročitati cijelo poglavlje, 1. Korinćanima 13.

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti da radost Gospodnju.

Radost: „radost Gospodnja, to je vaša snaga“ (Nehemija 8,10). „Upirimo pogled u začetnika i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu, te sjede zdesna prijestolju Božjemu“ (Hebrejima 12,2).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti da mir koji nadilazi svaki razum.

Mir: „Opravdani dakle po vjeri, imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu“ (Rimljanima 5,1). „A Bog nade ispunio vas svakom radošću i mirom u vjerovanju da obilujete nadom u sili Duha Svetoga“ (Rimljanima 15,13).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti da strpljivost u svemu što činite.

Strpljivost: Mi smo „osnaženi svakom snagom, prema moći slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost s radošću…“ (Kološanima 1,11). „Sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću, podnoseći jedni druge u ljubavi“ (Efežanima 4,2).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti da srce blagosti.

Blagost: Trebamo živjeti „čistoćom, spoznajom, strpljivošću, dobrostivošću, Duhom Svetim, ljubavlju neprijetvornom, riječju istine, silom Božjom, oružjem pravednosti zdesna i slijeva“ (2. Korinćanima 6,6-7).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti omogući da činite ono što je dobro u očima Gospodina.

Dobrota: „Zato i molimo svagda za vas da vas Bog naš učini dostojnima ovoga poziva i dovede do punine svako zadovoljstvo Njegovom dobrotom i djelo vjere u sili“ (2. Solunjanima 1,11). „Jer plod je Duha u svakoj dobroti i pravednosti i istini“ (Efežanima 5,9).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti podari vjeru i sigurnost da je sam Bog vjeran svim svojim obećanjima.

Vjera: „Gospode, ti si moj Bog! Uzvisit ću te, ime ću tvoje hvaliti, jer si učinio čudesne stvari; naumi tvoji skovani odavna vjernost su i istina“ (Izaija 25,1). „Neka vam dadne, prema bogatstvu slave svoje, ojačati se u sili po Duhu njegovu za nutarnjega čovjeka, da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim; u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni“ (Efežanima 3,16-17).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da vam Duh Sveti podari želju za krotkošću.

Krotkost: „Braćo, ako se čovjek i zatekne u kakvu prijestupu, vi duhovni ispravljajte takva u duhu blagosti. A pazi na samoga sebe da i ti ne budeš iskušan“ (Galaćanima 6,1). „Sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću, podnoseći jedni druge u ljubavi“ (Efežanima 4,2).

  1. dan

Pročitajte i razmišljajte o stihovima ispod i molite da se po Duhu Svetom naučite uzdržljivosti.

Uzdržljivost: „I zbog toga svom gorljivošću prionite: vjerom svojom namaknite krjepost, a krjepošću znanje, a znanjem uzdržljivost, a uzdržljivošću postojanost, a postojanošću pobožnost, a pobožnošću bratoljublje, a bratoljubljem ljubav“ (2. Petrova 1,5-7).

Neka vam Bog pomogne u vašem hodu da postanete kršćanin koji ima um Kristov.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE!