Što znači da je Krist Posrednik novog Saveza?

Dnevna pobožnost za 3. adventsku nedjelju: “Što znači da je Krist Posrednik novog Saveza?”

Biblijski stih

Naš veliki svećenik dobio je toliko uzvišeniju službu koliko je posrednik boljega Saveza, boljega jer je uzakonjen na boljim obećanjima. (Hebrejima 8,6)

Dnevna poruka

Prema Hebrejima 8,6, Krist je Posrednik novog Saveza. Što to znači? To znači da je Njegova krv, krv saveza (Lk 22,20; Heb 13,20), konačno i potpuno kupila i osigurala ispunjenje Božjih obećanja za nas. To znači da Bog, prema svojim novosaveznim obećanjima, uzrokuje unutarnju transformaciju po Kristovu Duhu. To također znači da Bog svu svoju transformaciju u nama izvodi kroz vjeru u sve što je Bog za nas u Kristu.

Novi je savez kupljen Kristovom krvi, ostvaren po Kristovom Duhu i prisvojen vjerom u Krista. Najbolje mjesto gdje možemo vidjeti kako Krist radi kao Posrednik novog saveza je u Poslanici Hebrejima 13,20-21: „A Bog, izvor mira, koji izvede od mrtvih našega Gospodina Isusa, velikog pastira ovaca zbog krvi vječnoga Saveza, neka vas osposobi za svaku vrstu dobrog djela, da mognete izvršiti njegovu volju! Neka ostvari u nama ono što je pred njim ugodno po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova! Amen.“

Riječi „neka ostvari u nama ono što je pred njim ugodno“ opisuju što se događa kad Bog piše zakon na naša srca u novom savezu. Riječi „po Isusu Kristu“ opisuju Isusa kao Posrednika ovoga slavnog djela suverene milosti.

Dakle, značenje Božića nije samo u tome da je Bog zamijenio sjene stvarnošću nego i da uzima stvarnost i čini je stvarnom za svoj narod. On je upisuje na naša srca. On ne stavlja pred vas božićni dar spasenja i transformacije kako biste ga vi podigli svojom snagom. On ga podiže i stavlja u vaše srce i vaš um, i zapečaćuje vas kao dijete Božje.

Autor: John Piper; Izvor: desiringGod/Radosnavijest

Molitva dana

Zahvalni smo Ti, Sine Božji, što si došao na ovaj svijet i platio cijenu za našu slobodu. Otkupljeni smo Tvojom krvlju i po vjeri u Tvoje djelo učinjeni baštinicima vječnoga života. Radujemo se da ćemo Te gledati oči u oči, a do tada nam pomozi da Tvoje ime proslavljamo svojim riječima i djelima. Amen!

NAJNOVIJE!

Isus - Bog i čovjek

Isus – Bog i čovjek

Ovo je dokaz da volite Boga

Ovo je dokaz da volite Boga

Najveći dar svih vremena

Najveći dar svih vremena

Najljepša priča svih vremena

Najljepša priča svih vremena