Koje je značenje betlehemske zvijezde?

Dnevna pobožnost za 27. dan adventa: “Koje je značenje betlehemske zvijezde?”

Biblijski stih

Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. (Matej 2, 9)

Dnevna poruka

Betlehemska zvijezda, osim što je bila putokaz ona je i svijetlila, ili da ispravnije kažemo, ona je baš time bila putokaz što je svijetlila. Baš je takvo djelovanje Božje Riječi. U srcima ljudi; zalutalih, bolesnih, skrhanih grijehom koji ginu, uvijek se nalazi tama i mrak, brige i očaj. Kada se čovjek pod teretom teških doživljaja obraća Božjoj Riječi, tada u njegovo srce proniče zraka svijetla, nade i vjere, i sav se unutarnji hram obasjava.

Takvi ljudi dalje hode u svijetlu i krv Gospoda Isusa Krista ih očišćava od svakoga grijeha (1. Ivanova 1,7).

To se svijetlo ispoljava neograničenom životnom radošću spasenja.

«Oni, saslušavši kralja, pođoše. I gle! Zvijezda koju vidješe na njezinu izlasku išla je pred njima dok se ne zaustavi nad mjestom gdje bijaše dijete.» (Matej 2,9)

Kako su bili radosni mudraci koji su slijedili putokaznu zvijezdu i došli Isusu Kristu?

Treba zapaziti, da je u vrijeme mudraca, bilo mnogo dugih ljudi koji nisu vidjeli tu zvijezdu, ili koji su je vidjeli, a da na nju nisu obraćali pažnju i nisu došli Kristu.

Kako su sretni oni ljudi koji su kroz putokaznu zvijezdu Božje Riječi došli Kristu iz pustoši zabluda, sa odra bolesti, iz udara životnih bura i nevolja, iz zagrljaja smrti. Kakva je to radost, kada se čovjek nađe na stazi vječnoga blaženstva?

Ali, nažalost, ima mnogo duša u svijetu, koje zaobilaze Božju Riječ i nikako ne vide, ili ne žele vidjeti tu putokaznu zvijezdu, koja vodi k Isusu Kristu. Takvi su ljudi slični barki, koja plovi po moru bez putokazne zvijezde. Takvoj lađi prijeti pličina, podvodni grebeni i pogibao. Oni su slični putnicima, koji se ne žele pouzdati u putokaznu zvijezdu ili je ne vide i ginu u vrućem pijesku pustinje.

Mnogo je, nažalost, ljudi koji provedu cijeli svoj zemaljski život bez putokazne zvijezde i završavaju u propasti ponora grijeha. Dragi prijatelju, kakvom putniku si ti sličan ili slična? Imaš li ti putokaznu zvijezdu?

U duhovnom životu postoje i druge zvijezde koje vode ljude Kristu. To je život Božje djece. Apostol Pavao piše:
«Da budete besprijekorni i čisti, neporočna djeca Božja usred nastranog i pokvarenog naraštaja, u kojem svijetlite kao zvijezde u svemiru.» (Filipljanima 2,15).

Ili isti apostol Pavao poistovjećuje naš život s Božjom Riječi:
«Vi ste naša preporuka upisana u našim srcima koju poznaju i čitaju svi ljudi. Očito je da ste vi pismo Kristovo, sastavljeno našom skrbi, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga, ne na pločama od kamena, nego na pločama tjelesnim – u srcima.» (2. Korinćanima 3,3).

Život svakog Božjeg djeteta, ako on ili ona živi suglasno Kristovim zapovijedima, jest svjetlo i zvijezda. Zašto? Zato, da bi ljudi, vidjevši njihova djela slavili Oca nebeskog. (Matej 5,16).

Riječi i život vjernog čovjeka su slični zvijezdi, koja ukazuje put Ocu, Sinu i Duhu Svetome. Tako je Andrija bio putokazna zvijezda Isusu za Petra; Filip za Natanaela itd.

Netko je bio putokazna zvijezda do Krista za tebe ili je sada kroz ovu poruku. Za koga si ti putokazna zvijezda?

Takvo vođenje na pravi put je moguće samo pod jednim uvjetom, ako Božje dijete živi stvaran duhovan život; u miru, ljubavi, jedinstvu i svetosti. Ako je obratno, ako ne žive po Božjim zapovijedima, ako ljube svijet, i ono što je u svijetu, tada oni ne mogu voditi duše Kristu, nego će ih odvraćati od Krista. Oni će tada biti samo neka tamna tijela, ali ne i zvijezde.

Betlehemska se zvijezda zaustavila nad mjestom, gdje je bio Isus Krist. I dalje je vjerojatno prestala svijetliti. Zašto? Zato što je u betlehemskoj štalici zasjala druga zvijezda:
«Ja, Isus, poslah svoga anđela da vam posvjedoči ovo o crkvama. Ja sam ‘ Izdanak’ i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica!» (Otkrivenje 22,16).

Tako govori Gospod.
Isus Krist je zvijezda koja dovodi čovjeka k Ocu. Isus dovodi Crkvu u Nebesko kraljevstvo.

Molitveni poticaj

Jesi li ti putokazna zvijezda koja vodi ljude k Isusu? Budimo putokazne zvijezde! Kakva je to čast! Kakva je to radost i blagoslov! Moli da te Bog upotrijebi za Njegovo kraljevstvo.