Ako imate situaciju za koju molite, ali ne dobivate odgovora
Foto: Unsplash

Možda imate situaciju za koju molite, ali ne dobivate odgovora. Možda kažete: “Molim s vjerom, vjerujući Bogu, ali me on ne čuje. Čekam i čekam, ali on nikada ne odgovara. Kako mogu predati svoj život Bogu ako ne odgovara na moje molitve?”

Možda se ne ljutite na Boga, ali ste pouzdano izgubili povjerenje, što vas sprečava da mu potpuno predate svoje srce. Zbog toga ste prestali moliti i više ne uživate puninu njegova blagoslova.

Jakov vrlo jasno govori o toj situaciji: “Onaj koji sumnja sličan je morskom valovlju koje vjetar podiže i tamo-amo goni” (Jak 1,6). Jedan drugi prijevod koristi riječ “neodlučan”. Kad ljudi iznose svoje molbe, u svom srcu iskušavaju Boga. Oni kažu u svom srcu: “Gospodine, ako mi odgovoriš, služit ću ti. Dat ću ti sve. Ali ako ne odgovoriš, živjet ću svoj život po svome.”

Bog nije potkupljiv. On pozna naše srce i zna kad smo neodlučni u našem predanju njegovu Sinu. On čuva silu koja je u Kristu za one koji su mu se potpuno predali.

Prava vjera uzima u obzir sve probleme i boli Božjega naroda širom svijeta, sve beznadne situacije, i sve te žalosne stvari stavlja na vagu s jedne strane. Vjera zatim stavlja Krista na drugu stranu vage i raduje se kad Krist prevladava sve grijehe i nevolje svijeta.

Bog nikada nije naumio pustiti đavlu da preuzme naše srce i dom. Naprotiv, naumio je da donesemo proglas koji je glasan i jasan. Trebamo zauzeti naš položaj u Kristu te povikati: “U ime Isusa Krista!

Vrijeme je da se svaki vjernik digne i izjavi: “Dovoljno sam dugo živio sa strahom. U ime Isusa Krista neću se više bojati smrti, čovjeka ili đavla!”

Autor: David Wilkerson