Ako upravo sada prolaziš dolinom bola i trpljenja, čuj što ti Spasitelj govori

Ako upravo sada prolaziš dolinom bola i trpljenja, čuj kako ti Spasitelj govori: “Znam.” Nisi sam. On s tobom prolazi dolinom, sigurno će te kroz nju provesti i sigurno voditi do željenog odredišta.

“Znam… i nevolju i siromaštvo…” (Otkrivenje 2,9)

Sedam puta u svojim pismima crkvama u Maloj Aziji Gospodin Isus kaže “znam” i obično je to izrečeno u pohvalnom smislu. “Znam tvoja djela… tvoj trud… tvoju postojanost… tvoju nevolju… tvoje siromaštvo… i ljubav… i vjeru.” U toj riječi “znam” silna je utjeha i suosjećanje i ohrabrenje za Božji narod.

Lehman Strauss ističe da, kad je Isus rekao “znam”, “on nije upotrijebio riječ ginoske, koja najčešće znači znati u smislu shvaćanja kroz napredovanje u spoznaji. Upotrijebio je riječ oida, koja sugerira puninu spoznaje, znati savršeno, ne samo promatranjem, nego iz iskustva. Iako su sveti u svom trpljenju nepoznati svijetu koji ih mrzi, oni su poznati Gospodinu koji ih ljubi. Krist zna progonstvo i siromaštvo onih koji su njegovi; on zna kako svijet na njih gleda. Mnogo koji umorni vjernik, u kušnji i nevolji, bio je okrijepljen i ohrabren ovom kratkom riječi, znam. Ova riječ koju je Spasitelj izgovorio, Božjim se osmijehom dotiče naših nevolja i čini da patnje u ovom svijetu ‘nisu vrijedne usporedbe sa slavom koja se ima objaviti u nama’ Rimljanima 8,18.”

VIDI OVO: Bog ima neki naum u svim našim trpljenjima

Ovo je riječ suosjećanja. Naš Veliki svećenik poznaje ono kroz što prolazimo jer je sâm kroz to prošao. On je Čovjek muka, znanac bola. On je trpio kroz ono u čemu je bio kušan.

Ovo je riječ sudioništva. Kao Glava tijela, on dijeli kušnje i progonstvo udova. “U svakom bolu što srce kida, Čovjek muka svoj udio ima.” On ne samo da intelektualno shvaća kroz što prolazimo, on to poznaje kao sadašnje iskustvo. On to osjeća.

To je riječ obećanja pomoći. Kao naš Paraclete, on nam prilazi da nosi naše terete i obriše suze što klize. On je ovdje da poveže naše rane i odbije neprijatelje.

Konačno, ovo je riječ sigurne nagrade. On zna sve što činimo i trpimo zbog svog poistovjećivanja s njime. Pažljivo bilježi svaki čin ljubavi, poslušnosti i strpljenja. Uskoro on će nam bogato uzvratiti.

VIDI OVO: 7 obećanja koja nam Bog daje u vrijeme nevolje

Ako upravo sada prolaziš dolinom bola i trpljenja, čuj kako ti Spasitelj govori: “Znam.” Nisi sam. On s tobom prolazi dolinom, sigurno će te kroz nju provesti i sigurno voditi do željenog odredišta.

Autor: William MacDonald