Ako što zamolite od Oca u moje ime, dat će vam

Dok je Isus provodio svoje posljednje sate s učenicima, rekao im je: “Zaista, zaista, kažem vam, ako što zamolite od Oca u moje ime, dat će vam” (Iv 16,23).

Zatim im je rekao: “Do sada niste ništa u moje ime molili. Molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna” (Iv 16,24).

Kakva nevjerojatna izjava! Dok se to zbivalo, Krist je upozorio svoje sljedbenike da on odlazi i da ih neće vidjeti neko vrijeme. Međutim, istim ih je dahom uvjerio da imaju pristup do svakog blagoslova neba. Sve što trebaju učiniti je da traže u njegovo ime.

U vezi sa svom silom i sredstvima koja imamo u Kristu, većina vjernika gotovo ništa ne traži u njegovo ime. Mene su Kristove riječi učenicima uvjerile: “Do sada niste ništa u moje ime molili.”

VIDI OVO: Molitva u moćno Isusovo ime

To je ono što vjerujem da žalosti Božje srce više od svih grijeha tijela zajedno. Naš Gospodin je ožalošćen sve većim nedostatkom vjere u njegova obećanja, sve većim sumnjama da on odgovara na molitvu i ljudima koji traže manje i manje sile koja je u Kristu.

Svijet nije poznavao vrijeme s toliko potreba kao sada. Međutim, manje je molbi u Isusovo ime nego ikada i kako dani prolaze, kršćani traže manje i manje od Gospodina. Boje se načiniti korak, često radi nevjere.

Zaprepašćujuće je kako vjerno Crkva spominje Kristovo ime. Slavimo ga, blagoslivljamo, pjevamo o “čudotvornoj sili u blagoslovljenom imenu Gospodnjem”. Ali ne primjenjujemo silu koja je u njegovu imenu.

Ljubljeni, potrebno je da zauzmemo naš položaj u Kristu i zgrabimo Riječ Božju. Njegova su obećanja oružje našega ratovanja i postat će silna u našim rukama kad ih zgrabimo.

Autor: David Wilkerson