Zavjeti za vjenčanje
Foto: Pexels

Brak je prekrasno iskustvo koje dijele muškarac i žena, no ponekad im može predstavljati težak teret koji trebaju nositi.

Biblija nam na nekoliko mjesta daje sliku kakav bi brak trebao biti, a na njenim stranicama postoje stihovi blagoslova, kao i dobrih savjeta kako da još više zavolimo svoje bračne partnere.

Donosimo deset stihova koji će pomoći muževima i ženama da se uz pomoć Božje milosti još više vole:

“Nato čovjek reče: »Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od čovjeka kad je uzeta!«.” (Postanak 2,23)

“Tko je našao ženu, našao je sreću i stekao milost od Jahve.” (Izreke 18,22)

“Kuća se i bogatstvo baštine od otaca, a od Jahve je žena razumna.” (Izreke 19,14)

“Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima.” (Kološanima 3,18-19)

“Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava.” (1. Petrova 3,7)

“Neka je blagoslovljen izvor tvoj i raduj se sa ženom svoje mladosti.” (Izreke 5,18)

“Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje.” (Izreke 31,10)

“Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!” (Marko 10,9)

“Tada Izak uvede Rebeku u svoj šator i uze je sebi za ženu. U ljubavi prema njoj Izak je nalazio utjehu nakon smrti svoje majke.” (Postanak 24,67)

“Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju” (Efežanima 5,25)