biblija duljina kose
Foto: Unsplash

Mnoge vjernike ne opterećuje duljina kose. No, što Biblija kaže o toj temi? Moraju li postojati razlike među spolovima?

Odlomak koji spominje duljinu kose u Novom zavjetu je 1. Korinćanima 11,3-15.

Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog. Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave sramoti glavu svoju. Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana. Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije. A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. Jer nije muž od žene, nego žena od muža. I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža. Zato žena treba da ima “vlast” na glavi poradi anđela. Ipak, u Gospodinu – ni žena bez muža, ni muž bez žene! Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga. Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli? Ne uči li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu? A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto prijevjesa.

Korintska crkva našla se usred rasprave o ulogama muškaraca i žena i pravilnom redu i autoritetu unutar crkve. U korintskoj kulturi, žene su pokazivale podložnost svojim muževima noseći pokrivalo. Čini se da su neke žene u crkvi odbacile svoja pokrivala, što bi činile samo poganske hramske prostitutke ili druge buntovničke žene.

Kad bi žena došla u crkvu bez pokrivala, to bi obeščastilo njenog muža, kao i zbunilo kulturu. Isto tako, praksa da muškarac nosi pokrivalo ili nekako pokrije glavu za vrijeme štovanja, nije bila kulturno prihvatljiva u Korintu.

PROČITAJTE: Kako bi se prema Bibliji muškarci i žene trebali odijevati?

Pavao apelira na biologiju kako bi ilustrirao primjerenost društvenog standarda: žene prirodno imaju dulju kosu od muškaraca, a muškarci su mnogo skloniji ćelavosti. To jest, Bog je stvorio žene s „prirodnim pokrivalom“, a muškarce s „otkrivenom glavom“. Ako žena odbaci znak svoje podložnosti (pokrivalo), također bi mogla brijati glavu (stih 6).

Njegova je poanta da ako kultura kaže da žena ne bi trebala biti ćelava (hodati bez svog prirodnog pokrivala), zašto bi onda odbacila isti kulturološki standard nošenja pokrivala (hodala bez svog kulturološkog pokrivala)?

Što se muškarca tiče, neprirodno je imati „dugu kosu“ (stih 14). Njegova je kosa prirodno kraća (i rjeđa) od ženine. To je u skladu s korintskom tradicijom da muškarci ne nose pokrivalo za glavu tijekom štovanja. Pavao poziva crkvu da se prilagodi općeprihvaćenim konceptima muškog i ženskog izgleda.

Iako dužina kose nije glavna poanta ovog biblijskog odlomka, izvlačimo iz nje sljedeće primjene:

1) Treba se pridržavati kulturno prihvaćenih pokazatelja spola. Muškarci trebaju izgledati kao muškarci, a žene trebaju izgledati kao žene. Boga ne zanima niti prihvaća „uniseks“.

2) Ne smijemo se boriti protiv kulture samo zbog pobune, u ime nekakve kršćanske „slobode“. Važno je kako se predstavljamo.

3) Žene se moraju dobrovoljno podložiti muškom vodstvu crkve.

4) Ne smijemo preokretati uloge muškaraca i žena koje su nam dane od Boga.

Naša kultura danas ne koristi velove ili pokrivala za glave kako bi ukazala na podložnost autoritetu. Uloge muškaraca i žena se nisu promijenile, ali način na koji simboliziramo te uloge mijenja se s kulturom. Umjesto da uspostavimo legalističke standarde duljine kose, moramo se sjetiti da je stvarni problem stanje našeg srca, naš individualni odgovor na Božji autoritet, Njegov uspostavljeni red i naš izbor da hodamo u podložnosti tom autoritetu.

Muškarci i žene imaju različite, božanski dodijeljene uloge, a jedna od tih razlika pokazuje njihova frizura. Muška frizura treba izgledati muška. Ženska frizura treba izgledati ženska.

Izvor: Gotquestions.org