smrtna kazna
Foto: Vimeo

”A ako narod zatvori svoje oči nad tim čovjekom kad svoje čedo ustupi Moleku te ga ne smakne.” (Levitski zakonik 20,4)

”Ako se kći kojeg svećenika oskvrne podavši se javnom bludništvu, ona oca svoga skvrne, pa se mora na vatri spaliti.” (Levitski zakonik 21,9)

Levitski zakonik 20,4 i 21,9 dio su građanskog zakonika koji je važio za izraelski narod. Ovdje spomenute kazne su smrtna kazna izvršena spaljivanjem, vjerojatno na lomači. U našoj kulturi to bi se svakako smatralo primitivnom metodom.

Međutim, neki su tvrdili da je to bilo humanije od kamenovanja ili razapinjanja. (Ljudi spaljeni na lomači vrlo brzo umiru od gušenja jer u plamenu nema kisika.)

Grijesi opisani u ovim poglavljima smatrani su vrlo teškima. Posebno su strašni bili grijesi svećenika i njihovih obitelji zbog svetog zvanja i odgovornosti da budu primjer. I grijesi spolnog nemorala smatrani su veoma ozbiljnima.

Bog je izabrao sliku čistog i svetog braka da prikaže povezanost sa svojim narodom. On (Krist) je Zaručnik, a Crkva (Njegov narod) Zaručnica. Spolni nemoral i izopačenost su posebno uvredljivi kad se ovo ima u vidu. Ovakvi su se grijesi u Izraelu u starozavjetno vrijeme trebali oštro kazniti. (Smrtna kazna bila je uobičajena za razne prijestupe uključujući i kršenje subote. Vidi Brojevi 15,32-36.)

Izvor: Biblijainfo.net