Je li Božja Riječ ljudima i danas važna? Može li nešto što je napisano prije puno vremena imati bilo kakve važnosti na naše živote danas? Tada je svijet bio puno drugačiji i gotovo je nemoguće vjerovati da nešto što je napisano prije više od 2.000 godina može imati utjecaj na naše živote.

Ipak, to može imati utjecaj na naše živote. I ima.

Božja Riječ je živa i aktivna. Ona je snažna i ona mijenja živote. Ona je puna istine i mudrosti koje se mogu primijeniti i danas jednako kako su se mogle promijeniti i onda kada je napisana. Srce me zaboli kada čujem da ljudi kažu kako je Biblija zastarjela i da je izgubila na važnosti. To je velika neistina.

Božja Riječ je uputa kako živjeti život. Ona ima odgovore na sva naša pitanja i ona može odgovoriti na naše najdublje potrebe. Nada, iscjeljenje, život- o svemu tome piše u Bibliji i sve to ima potencijal promijeniti ono tko smo mi danas i kako danas živimo. Ako ne vjerujete da se Božja Riječ može primijeniti i na vaš život danas, vratimo se na jedan od najstarijih primjera iz Biblije i pogledajmo mogu li njezine istine izdržati iskušenje vremena. Biti ćete iznenađeni kada vidite kako živa Božja Riječ može i danas govoriti u vaš život.

1. Svojim grijehom možemo ožalostiti Božje srce.

Bog je dobar Otac koji voli svoju djecu. S obzirom da je On dobar Otac, naša neposlušnost i grijeh će ožalostiti Njegovo srce. U Noino vrijeme je grijeh ljudi jako ožalostio Božje srce. Bog je bio ožalošćen grijehom ljudi tada kao što je ožalošćen grijehom ljudi danas. Bog ne može ignorirati grijeh samo zato što je On svet i pravedan.

Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća. Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji“. (Postanak 6, 5-6)

2. Bog nam uvijek nađe način kako možemo početi s Njim ispočetka.

Bog osuđuje grijeh, ali isto tako Bog je milostiv, ljubljeni Otac koji je pun milosti. On će nam uvijek dopustiti da Mu se vratimo. Bog želi s nama imati odnos i uvijek nam je spreman to pokazati. Bez obzira na veliki grijeh i na poplavu u svijetu, Bog je Noi i njegovoj obitelji pružio utočište tako što ih je stavio u arku. Slično želi učiniti i s nama danas. Nikada nije kasno početi ”ispočetka” s Bogom jer će Bog uvijek pronaći način kako nam prići.

U dan onaj – šestote godine Noina života, mjeseca drugog, dana u mjesecu sedamnaestog – navale svi izvori bezdana, rastvore se ustave nebeske. I udari dažd na zemlju da pljušti četrdeset dana i četrdeset noći. Onog dana uđe u korablju Noa i njegovi sinovi: Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri žene Noinih sinova s njima“. (Postanak 7, 11-13)

3. Nećemo uvijek razumjeti Boga i Njegove načine, ali Mu možemo vjerovati.

Noa se sigurno pitao je li Božji plan bio zaista najbolji, jer ipak poplava cijeloga svijeta je bila vrlo ozbiljna stvar. No, Bog je imao svoj plan. On je znao da je grešno stanje svijeta bilo autodestruktivno i volio je svijet dovoljno da intervenira. Zahvaljujući Božjem planu vi i ja imamo spasenje. Bog vidi veću sliku i trebamo Mu vjerovati, čak i onda kada ne razumijemo ono što On čini.

U Izaiji 55, 8-9 Bog nas podsjeća na svoje planove: „Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti, riječ je Jahvina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli“.

4. Možemo biti poslušni Bogu čak i ako svijet smatra da smo ludi.

Kada govorimo o stvarima koje je teško za razumjeti, Noa se vjerojatno susreo sa puno protivljenja. Ljudi su ga vjerojatno ismijavali i bili su grubi prema njemu kada su vidjeli da on izgrađuje ogromnu arku za navodnu poplavu koja bi trebala doći. Ipak, Noa je bio poslušan i znao je što je ispravno, a Bog je nagradio njegovu poslušnost.

Ponekad će poslušnost prema Bogu značiti da trebamo vjerovati i raditi stvari koje svijet neće razumjeti. Ipak, mi ćemo znati da će Bog nagraditi našu poslušnost.

Noa učini sve kako mu je Jahve naredio. Noi bijaše šest stotina godina kad je potop došao na zemlju. I pred vodama potopnim uđu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova žena i žene sinova njegovih“. (Postanak 7, 5-7)

5. S Bogom je sve moguće.

Mi kao kršćani vjerujemo da je Biblija 100% istinita. To onda znači da vjerujemo i u to da je poplava poplavila cijeli planet. Vjerujemo u Boga koji je upozorio, dao naputak i koji je zaštitio Nou, njegovu obitelj i svoja stvorenja toliko da je poslao životinje u arku kako bi ondje bile zaštićene.

Bog može učiniti puno više od onoga što mi znamo, očekujemo i čak razumijemo. To je bilo istina prije i to je istina i danas. On je to učinio u Noinoj situaciji i može učiniti u vašoj.

Ako nismo sigurni, Efežanima 3, 20-21 nas podsjećaju na tu istinu. „Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti. Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen“. (Efežanima 3, 20-21)

6. Bog gleda vrijeme drugačije od nas.

Noa nije imao pojma koliko dugo će trebati ostati u arci. Učenjaci govore o tome da su Noa i njegova obitelj proveli oko godinu dana u arci. Možete li zamisliti da ste sa svojom obitelji i životinjama zatvoreni u ogromnome brodu na godinu dana?

Možda nećemo uvijek znati kako Bog gleda na vrijeme i koji su Njegovi planovi, ali možemo znati da je Njegovo vrijeme najbolje iz razloga što Bog gleda na sve kroz vječnu perspektivu. Možda ćemo čeznuti da Bog djeluje sada, kada mi to želimo, ali trebamo znati da Njegovo vrijeme nije kao naše i da du Božji planovi najbolji.

Djela 1, 7 nas na to podsjećaju. „Nije vaše znati vremena ili časove, što ih je Otac zadržao u svojoj vlasti“. (Djela Apostolska 1, 7)

7. Bog nas se sjeća kada smo u nevolji.

Bog nas nikada ne ostavlja i nikada nas ne napušta. Iako ponekad nećemo osjećati da je On blizu nas, Bog nas nikada ne ostavlja. On misli na nas i On nas vidi. On je s nama i u našim najtežim vremenima.

Bog se isto tako sjetio i Noe i njegove obitelji kada su bili u arci. U vrućoj, vlažnoj arci Bog je bio s njima i isto tako će biti i s nama i u vremenima naših najvećih iskušenja.

Onda se Bog sjeti Noe, svih zvijeri i sve stoke što bijaše s njim u korablji, pa pokrenu vjetar nad zemljom da uzbije vodu“. (Postanak 8, 1)

8. Bog ispunjava svoja obećanja.

Bog ispunjava svoja obećanja. Sve što On kaže je istinito i ništa što On obeća ne može biti slomljeno. On drži do svoje riječi i Njegova obećanja su vječna. Bog je vjeran. Uvijek.

Isto kao što je Bog održao obećanje koje je dao Noi Bog će održati i obećanje koje je dao vama i meni.

Nato nastavi Bog: “Ovo neka bude znak zavjeta, što ga sklapam između sebe i vas i svih živih bića, što su s vama, za sve buduće naraštaje“. (Postanak 9, 12)

9. Uvijek postoji razlog za zahvaljivanje.

Prva stvar koju je Noa trebao učiniti nakon što su se vrata korablje otvorila jest da izgradi oltar i da se zahvali. Njegova obitelji i on su izdržali tešku godinu no bez obzira na to zahvalili su Bogu. Mogli su se žaliti i kukati zbog svega što su prošli, no umjesto da to čine oni su dali Bogu hvalu i Bog ih je zbog toga blagoslovio.

Život neće uvijek biti lagan. Možda ćemo trebati prolaziti kroz duga i teška razdoblja, no bez obzira na to i mi, baš kao što su to činili Noa i njegova obitelj, možemo pronaći razloge za zahvaljivanje Bogu.

Tada Noa podiže Gospodu žrtvenik, uze po komad od svih čistih životinja i od svih čistih ptica i prinese na žrtveniku žrtvu paljenicu. Kad omirisa Gospod miris ugodni, reče u sebi: “Nikada više neću prokleti zemlje zbog ljudi; i makar je mišljenje srca čovječjega zlo od njegove mladosti, neću ipak više uništiti sva živa bića, kao što učinih“. (Postanak 8, 20-21)

10. Bog nas voli i ima svoje planove za nas koji su za naše vječno dobro.

Bog se ne mijenja ovisno o okolnostima. Još od početka vremena On je osmislio plan zahvaljujući kojemu će Njegova djeca imati nadu i vječni život. Sve je činio s razlogom. S Noinom pričom Bog je postavio temelje saveza koji ćemo mi imati s Bogom preko Isusa Krista- saveza koji je ključan za naše spasenje. Bez Noine priče naša priča ne bi bila moguća.

Bog za nas ima plan. Mi imamo svrhu. Bog nas toliko voli da je on svoj plan koji ima za nas pokrenuo i prije nego što smo se mi rodili. On je stvorio plan za naše spasenje davno prije nego što se dogodio veliki potop.

Postanak 9, 9 nam pokazuje da Božji savez vrijedi i danas za sve nas: „A ja, evo, sklapam svoj Savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas“.

Božja Riječ je još uvijek aktivna i živa.

Iznimno je važno vidjeti to da je Božja Riječ i danas živa i aktivna. Pouke i savezi o kojima čitamo iz Biblije se odnose na nas. Oni su jednako važni danas kao što su bili u vrijeme Noe. Sve ove istine možemo primijeniti na svoje živote danas i možemo vjerovati u njih iz razloga što je Božja Riječ i danas vrlo aktivna i živa.

Autor: Bobbie Schaeperkoetter; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Ibelieve.com