Biblijske knjige
Foto: Pixabay

Biblija je živa knjiga s vječnom poukom. Što ju više čitamo, Božje Riječi se bolje utiskuju u nas. Neke knjige Biblije treba čitati iznova i iznova, ovo je njih 10.

Dok sam odrastala, Biblija mi se činila strašno dosadnom. Nisam imala ni pojma da je to bila živa Riječ Božja. Nisam mislila da je Isus toliko važan, ali imala sam unutarnju potrebu znati o Bogu, pa sam uhvatila Bibliju koja se našla pored mene i počela čitati Knjigu Postanka…

…dok me nije uhvatila pospanost. Onda bih tu staru Bibliju spremila na policu do idućeg puta. Prvo poglavlje Knjige Postanka pročitala sam 15-ak puta kao tinejdžerica, ali nisam otišla dalje od toga.

Kao student otkrila sam moć Božje Riječi. Počela sam razumijevati da me Bog voli. Kao očajna mlada mama otkrila sam da mi Božja Riječ daje mir i ohrabrenje. Kada su mi djeca odrasla u tinejdžere, naučila sam o mudrosti i snazi Božje Riječi. U današnjem svijetu, u kojem su loše vijesti na svakome koraku, Biblija nam nudi nadu i odgovore. Ona mi daje radost koja me održava na životu.

Ponekad otvorim Bibliju i prevrnem očima zato što sam „taj citat pročitala toliko puta da nema ničeg novog što bih mogla naučiti.“ Ali Biblija me uvijek ponovno iznenadi, svaki mi puta govori kada ju otvorim. Božja je Riječ živa zbog Duha Svetoga koji ju provodi u životu, čak i kada isti stih čitam po deseti puta.

Biblija je živa knjiga s vječnom poukom. Što ju više čitamo, Božje Riječi se bolje utiskuju u nas. Bolje upoznajemo Boga. Pronalazimo mudrost i vodstvo u ovom ludom svijetu. Pronalazimo mir i nadu koji nas vode kroz teška vremena.

Neke knjige Biblije treba čitati iznova i iznova, ovo je njih 10.

1. Knjiga Postanka

Iako sam zaspala čitajući Knjigu Postanka kada sam bio tinejdžerica, sada se divim načinu na koji ta knjiga postavlja temelj našeg razumijevanja Boga i Njegovog odnosa prema čovjeku: „Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih“ (Postanak 1,27).

Priče o tome kako je Bog stvorio svijet i odabrao svoj narod pomažu nam u razumijevanju ostatka Pisma. U Postanku, na primjer, pronalazimo prvo proročanstvo o dolasku Krista, neposredno nakon što su Adam i Eva počinili grijeh.

Ova knjiga puna je dramatičnih priča: Abraham i Sara dobili su dijete u starosti, Izak je dobio ženu, a Jakovljeve su se dvije žene borile za njegovu naklonost. Čitamo o Jakovovim ljubomornim sinovima koji su prodali svog brata Josipa u ropstvo zato što ga je njihov otac najviše volio i o tome kako je Bog ironično upotrijebio Josipa da kasnije spasi svoju braću od gladi.

2. Ivan

Ivan nam pomaže da bolje upoznamo Isusa. Mnogi od nas vole ovu knjigu jer je predivna i inspirirajuća te oslikava mogućnosti naše veze s Isusom. U Isusu mi pronalazimo nadu i inspiraciju: „Ja sam kruh života“ (Ivan 6,35), „Ja sam svijetlo svijeta“ (Ivan 9,12), „Ja sam dobri pastir“ (Ivan 10,11), „Ja sam uskrsnuće i život“ (Ivan 11,25) i „Ja sam Put, Istina i Život“ (Ivan 14,6).

Ova knjiga mnogo je mističnija i više je prožeta filozofijom od preostala tri evanđelja te daje najuvjerljiviji argument za nadnaravni identitet Isusa kao Sina Božjeg. Sam Ivan naziva Isusa Riječi Božjom: „Riječ tijelo postade i nastani se među nama“ (Ivan 1,14).

Ivan navodi svrhu svoje knjige: „A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu“ (Ivan 20,31).

3. Poslanica Rimljanima

Jedno od mojih najljepših uspomena jest proučavanje poslanice Rimljanima kroz šest mjeseci s mojom lokalnom braćom i sestrama na Dalekom Istoku. Nikada ju prije nisam razumjela, ali dok smo raspravljali o dubokim teološkim istinama tjedan za tjednom, dobila sam dubinski uvid i razumijevanje ove poslanice. Na kraju proučavanja moj ju je prijatelj Flitz jako dobro sažeo: „Poslanica Rimljanima objašnjava Boga. Pokazuje nam kakav je Bog, kako nas spašava i kako želi da živimo.“

Stručno napisana od strane apostola Pavla, poslanica Rimljanima služi kao argument na pitanje: zašto trebamo Spasitelja? Često citiramo poslanicu Rimljanima kako bismo dijelili evanđelje: „A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije“ (Rimljanima 5,8).

Moj najdraži dio cijele Biblije, osmo poglavlje, sadrži tako mnogo predivnih istina u 39 redaka. Najmanje jednom godišnje si odvojim četiri do pet dana kako bi to sve pročitala i upila.

4. Psalmi

Ako želite jednostavne upute za molitvu, pročitajte Psalme. Oni nas uče kako se obratiti Bogu u bilo kojim okolnostima. Oni izražavaju tugu, pohvalu, radost i očaj. Možemo pronaći psalme koji će nam odgovarati kada tugujemo, kada ispovijedamo grijeh, kada molimo Boga za vodstvo, ili kada želimo izraziti radost i zahvalnost.

Čitala sam psalme svaki dan cijeli svoj odrasli život, i od svih knjiga u Bibliji, psalmi su imali najjači utjecaj na mene. Riječi su mi postale poznate. Okrećem se psalmima kada sam previše uzrujana da bih čitala bilo što drugo. Kada me život okrene naglavačke zapamtim: „Jahve je naša utvrda“ (Psalmi 46,1). Kada sam uplašena podsjetim se: Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni Svemogućega, reci Jahvi: »Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!«“ (Psalmi 91,1-2).

5. Poslanica Efežanima

Tijekom teških trenutaka u svom životu, zapamtila sam početne retke ove knjige kako bi se podsjetila zbog čega sve trebam biti zahvalna. Pavlovo pismo Efežanima počinje inspirirajućim opisom svih blagoslova i milosti koje imamo u Kristu te se uvijek tome vraćam kad god me treba razuvjeriti.

Poslanica Efežanima nas podsjeća da smo spašeni milošću po vjeri u Krista. Sadrži snažan podsjetnik o našem identitetu i svrsi: „Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo“ (Efežanima 2,10).

Ova knjiga također pokriva teme koje se odnose na život kršćanina, kao što je jedinstvo u Tijelu Kristovu, savjeti za muževe, žene i obitelji te priprema i borba u duhovnom ratu.

6. Mudre izreke

Ako trebate mudrost ili upute za življenje, čitajte Mudre izreke. Salomonova knjiga kratkih i sažetih izjava nam služi kao univerzalna istina za dobro življenje. Zbog toga su naše bake i djedovi odrastali uz čitanje Izreka za stolom. U njima nalazimo savjete za sve od veza, braka, obitelji, posla i novca. Izreke nas uče o samo-kontroli, mudrom zborenju, planiranju, pravdi, vođenju, uspjehu i ljubavi.

Početna poglavlja knjige opisuju važnost mudrosti za život, te načine na koje se može postići ta mudrost. Najvažnija poruka ove knjige jest da je osnova mudrosti poštivanje Boga i služenje Bogu.

„Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku“ (Izreke 1,7).

7. Poslanica Filipljanima

Kada nas život porazi, a radost nestane, poslanica Filipljanima nas potiče da pogledamo iznad naših okolnosti i nađemo radost u Isusu. U samo četiri poglavlja, Pavao spominje radost 16 puta. Zapravo, sama pomisao na to da je Pavao napisao ovu radosnu poslanicu dok je boravio u tamnici me podsjeća da moj život zapravo i nije tako loš. Ako on može reći „Radujte se u Gospodinu uvijek“, zasigurno mogu i ja (Filipljanima 4,4).

Ujedno cijenim savjete kako se boriti protiv tjeskobe i briga: „Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu“ (Filipljanima 4,6-7).

8. Prva Ivanova poslanica

Bog je upotrijebio ovu poslanicu kako bi me doveo Kristu kada sam imala 18 godina. Dok čitam ove retke, Duh Sveti ih oživljava te odjednom razumijem evanđelje: „U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše“ (1. Ivanpva 4,9-10).

Kada trebamo podsjetnik na ljubav koju Bog osjeća prema nama, ova nas poslanica ohrabruje opisujući tu ljubav. U samo pet poglavlja, Ivan razmatra teme svijetla, pobjede u Kristu, zajedništva s Bogom, oproštanja grijeha i obećanja vječnog života.

9. Jakovljeva poslanica

Kada sam provela kratko istraživanje među svojim prijateljima o njihovoj najdražoj knjizi u Bibliji, iznenadila sam se koliko je njih spomenulo Jakova. No tada sam se sjetila praktične mudrosti koji Jakov nudi: „A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena“ (Jakovljeva 3,17).

Ova nas kratka knjiga izaziva da svoju vjeru primijenimo u praksi. Ivan započinje opisom posebnog ohrabrenja ljudima koji trebaju mudrost jer prolaze kroz razna iskušenja. Nastavlja savjetima o slušanju prije govorenja, o služenju Bogu, o zauzdavanju našeg jezika i o velikodušnosti prema siromašnima.

10. Izaija

Izaija je napisao knjigu gotovo 700 godina prije Krista te govori o dolasku Mesije, Božjeg sluge. Daje točno određena proročanstva o Isusu: da će doći iz loze Davidove, da će ga roditi djevica, da će patiti zbog naših grijeha i da će vječno vladati. Ova knjiga naziva Isusa „Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni“ (Izaija 9,6).

Izaiju, kao i druge starozavjetne knjige, može biti teško čitati zbog oštrih riječi osude za sve one koji zgriješe protiv Boga. No ujedno je opisana i Božja svetost, veličina, suosjećanje i Njegov plan za otkupljenje. Izaija nudi snažne riječi ohrabrenja i utjehe: „Al’ onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se“ (Izaija 40,31).

Autorica: Betsy de Cruz; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Crosswalk.com