Biblijski citati za korizmu: 20 moćnih stihova za duhovnu obnovu

Biblijski citati za korizmu se mogu čitati u korizmeno vrijeme dok razmišljamo o velikom djelu spasenja koje je Bog učinio za nas.

Ovo korizmeno vrijeme brzo se približilo i možda ćemo osjetiti tjeskobni pritisak pripreme za nadolazeći Uskrs. Tijekom tog vremena, pozivamo vas na razdoblje razmišljanja, tišine i molitve; vrijeme za povlačenje od svjetonazora svijeta.

U nastavku smo sastavili zbirku korizmenih biblijskih stihova, koji mogu koristiti za pripremu srca za razmišljanje i štovanje, koje često prati ovih 40 dana. Dok očekujemo Kristov povratak, slavimo ono što je postigao u prošlosti i u našim životima.

Biblijski citati za korizmu

„U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš: ta iz zemlje uzet si bio – prah si, u prah ćeš se i vratiti.“ (Postanak 3, 19) 

Čujemo kako se ovaj odlomak često citira tijekom službe na Pepelnicu, dana kada započinje korizmeno vrijeme. Podsjeća nas da ne možemo sami postići spasenje i da ćemo zbog našeg grijeha doživjeti smrt.

„I jedni i drugi odlaze na isto mjesto; svi su postali od praha i u prah se vraćaju.“ (Propovjednik 3, 20)

Svi su sagriješili i izgubili su Božju slavu. Srećom, Korizma nas podsjeća da priča tu ne prestaje, da je Bog osmislio način na koji možemo iskusiti vječni život s Njim.

„A ja, ja radi sebe opačine tvoje brišem i grijeha se tvojih ne spominjem.“ (Izaija 43, 25) 

Spasenje dolazi samo od Boga. Zbog Kristove smrti, On briše naše grijehe. 

„Ovo je post koji mi je po volji, riječ je Jahve Gospoda: Kidati okove nepravedne, razvezivat` spone jarmene, puštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove; podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod krov svoj beskućnike, odjenuti onog koga vidiš gola i ne kriti se od onog tko je tvoje krvi.“ (Izaija 58, 6-7)

Lako je biti uhvaćen u obredu korizme i zaboraviti brinuti se za najmanje navedenoga. Da, korizma nam daje priliku za post i razmišljanje o Božjim obećanjima. Ali ne bismo smjeli dopustiti da takav osjećaj nadvlada naš poziv za brigu jednih o drugima. 

„Trubite u trubu na Sionu! Dižite uzbunu na svetoj mi gori! Neka svi stanovnici zemlje dršću, jer dolazi Jahvin dan. Da, on je blizu.“ (Joel 2, 1)

Dan Gospodnji često je djelovao zastrašujuće u Starom zavjetu. Ovaj dan se odnosi na Božji sud, koji će se dogoditi u Posljednja vremena. Ovaj stih trebamo gledati kao upozorenje na to da trebamo širiti Evanđelje što većem broju ljudi, prije nego što će se ti događaji dogoditi. 

„Ali i sada još govori Gospodin: “Svim srcem obratite se k meni posteći, plačući i tugujući!” Razderite srca svoja a ne haljine svoje! Obratite se Gospodu, Bogu svojemu, jer je on milostiv i milosrdan i bogat milosrđem i ne želi nesreću ljudima.“ (Joel 2, 12-13)

Iako se bliži Dan Gospodnji, Bog još uvijek popušta i još neko vrijeme umiruje svoju ljutnju. On nam daje priliku da širimo Radosnu vijest onima koji je trebaju čuti.

„Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno.“ (Sefanija 3, 17)

Korizma se često može činiti kao svečano vrijeme, ali ne mora biti. Ovo vrijeme također možemo iskoristiti za radovanje u onome što je Bog učinio tijekom Velikog tjedna. 

„Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: “Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom. A on odgovori: “Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Ðavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu: “Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Isus mu kaza: “Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega! Ðavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: “Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš. Tada mu reče Isus: “Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi! Tada ga pusti đavao. I gle, anđeli pristupili i služili mu.“ (Matej 4, 1-11)

Dio 40 dana korizme govori nam o tome kada se Isus, nakon 40 dana posta, suočio s kušnjom u pustinji. Gornji odlomak dokazuje da je živio život kakav smo mi trebali živjeti.

„I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću.“ (Matej 6, 16)

Drugim riječima, nemojte praviti veliku stvar od svog korizmenog posta. Nemojte objavljivati na društvenim mrežama o tome kako se namjeravate odreći slatkiša ili samih društvenih mreža 40 dana. Umjesto toga, postite u tajnosti.

„Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.“ (Matej 6, 21)

Korizma nam daje priliku za prepoznavanje idola, koje smo postavili ispred Boga. Za shvaćanje kako provodimo sve svoje slobodno vrijeme, izuzev poklanjanja vremena Bogu. 

„Odmah ga Duh izvede u pustinju. Četrdeset dana ostao je u pustinji i bio je kušan od sotone, živio je sa životinjama divljim; a služili su mu anđeli.“ (Marko 1, 12-13)

Otuda i razlog za 40 dana korizme. To nam daje dovoljno vremena za odmicanje od užurbane prirode svijeta i za bolje slušanje Božje Riječi. 

„Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.“ (Ivan 10, 10)

Pravi podsjetnik na korizmu: Bog je jedini koji nam daje potpuno ispunjeni život. 

„Nikakve razlike nije pravio između nas i njih: vjerom očisti njihova srca.“ (Djela 15, 9)

Ovo je skandal spasenja. Bog je svakome dopustio da s Njim stupi u savez. Stoga ne smije biti nikakvih razlika ili podjela. Svi smo dio Kristovog tijela.

„U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani!“ (Rimljanima 12, 2)

Korizma često ima ton “čekanja”. Čekamo Uskrsnu nedjelju, čekamo Kristov povratak, čekamo da Bog ispravi stvari. I to činimo s nadom i strpljenjem.

„Jer mi po Duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju.“ (Galaćanima 5, 5)

Spominje li se korizma u Bibliji?

Pisac suradnik iz Crosswalk.com piše sljedeće: “Primjer korizme u Bibliji nalazi se u Mateju 4,1-11,  kada je Isusa Sotona iskušavao 40 dana u pustinji, kako bi se pripremio za svoju službu na Zemlji. Isusovu kušnju kršćani shvaćaju kao narativ koji predstavlja korizmeno iskustvo prije Uskrsa.” 

Priča o Kristovoj kušnji u Mateju 4,1-11 opisuje tri aspekta korizme. Korizmene prakse koje potiče tradicionalna kršćanska crkva odražavaju ove tri Kristove kušnje.

Post nasuprot jelu: Matej 4, 2-4

„I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: “Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom. A on odgovori: “Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.“ 

Molitva nasuprot iskušavanja Boga: Matej 4, 5-7

„Ðavao ga tada povede u Sveti grad, postavi ga na vrh Hrama i reče mu: “Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Isus mu kaza: “Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!“ 

Velikodušnost nasuprot mamaca bogatstva: Matej 4, 8-10 

„Ðavao ga onda povede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu pa mu reče: “Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš. Tada mu reče Isus: “Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!“ 

Dijelovi Biblije za korizmeno čitanje za duhovnu obnovu 

Jakovljeva 4, 8: „Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci!“  

1.Petrova 5, 6-7: „Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.“ 

Psalam 30, 5: „Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu!“ 

Filipljanima 3, 10-11: „Da spoznam njega i silu uskrsnuća njegova i zajednicu njegovih muka, da mu budem sličan u smrti, Ne bih li kako dostigao uskrsnuće od mrtvih.“ 

Psalam 27, 13: „Vjerujem da ću uživati dobra Jahvina u zemlji živih.“

Autorica: Hope Bolinger; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: