Biblijski lijek za strah: Ovi duhovni savjeti će vam pomoći!

Često imate napade tjeskobe i straha? Bog ima riječi ohrabrenja za vas, a upravo ovi biblijski stihovi mogu poslužiti kao lijek za svaki vaš strah.

Mnogo sam bio u molitvi u vezi s onim što će mi Gospodin dati za vas. Dok sam razmišljao, Duh Sveti me ponukao da ponovno pažljivo pročitam Psalam 33 i 34. Nakon što sam pročitao ova dva psalma, odmah sam znao što Gospodin želi da učinim.

Vjerujem da će u sljedeća četiri odlomka svaki pojedini čitatelj ove poruke naći posebnu i izravnu riječ od Gospodina. Bog je vjeran da svom narodu pošalje riječ u pravo vrijeme, a Duh Sveti će vam pokazati koji je od ovih odlomaka vaš u samom ovom trenutku vremena:

1. “Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu: da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi. Naša se duša Jahvi nada, on je pomoć i zaštita naša” (Ps 33,18-20).

2. “Jer on reče – i sve postade, naredi – i sve se stvori. Jahve razbija nakane pucima, mrsi namjere narodima. Naum Jahvin dovijeka ostaje, i misli srca njegova od koljena do koljena” (Ps 33,9-11).

VIDI OVO: Molitva protiv straha i napada panike

3. Tražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje, izbavlja ga svih tjeskoba” (Ps 34,5.7).

4. “Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba. Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja” (Ps 34,15.18.20).

Neka Bog blagoslovi svoju dragocjenu Riječ u vašem srcu! On šalje svoju Riječ da iscijeli.

Autor: David Wilkerson