”Bog je dobar”, kažu nekršćani. I premda oni ne žive za Gospodina, ipak prepoznaju Božju dobrotu. Ljudi – i kršćani i nekršćani obično znaju reći da je Bog dobar nakon što im se dogode neke dobre stvari. Problem je da govorimo ovakve rečenice bez da zastanemo i pokušamo definirati njihovo značenje.

Puno pitanja nastane kada govorimo o Božjoj dobroti. Je li Božja dobrota ista i za kršćane i za nevjernike? Zašto baš koristimo riječ ”dobar”, a ne recimo nešto bolje, kao na primjer ”odličan”? I klasično pitanje: ako je Bog dobar, zašto onda dopušta patnju? Odgovore na sva ova pitanja su iznad onoga što se može obraditi u jednome članku. Ipak, ono na što se želim osvrnuti jest što to znači kada kažemo da je Bog dobar i na koji način to utječe na vjernike.

Što točno znači kada kažemo da je Bog dobar?

Prva stvar koju se treba zapaziti u vezi Božje dobrote jest da je to dio Njegove osobnosti. To je jedna od Njegovih odlika. Još preciznije, to je jedna od Njegovih odlika koju Bog komunicira. To znači da ovu svoju odliku Bog s nama dijeli ili komunicira. Ovo je u suprotnosti s Božjim nedjeljivim odlikama (kao što su svemoćnost, sveprisutnost, itd.) koje Bog nama ne dijeli. Božja dobrota je dio njegove osobnosti. To je u osnovi onoga tko On jest.

No kako da definiramo Božju dobrotu?

Definiranje Božje dobrote

Nedavno sam, u namjeri da pronađem odgovor na ovo pitanje, prolistavao knjigu koju je napisao Wayne Grudem po nazivom ”Sistematska teologija”. Evo kako on u svojoj knjizi definira Božju dobrotu: „Božja dobrota znači da je Bog najveći standard dobra i da je sve ono što Bog čini vrijedno divljenja“. U nastavku ću malo detaljnije ovo obraditi.

Božja dobrota ne znači da ćemo se složiti sa svime što On čini.

Grudemova definicija na kraju završava sa ”vrijedno divljenja”. Pitanje koje se ovdje nameće glasi: vrijedno čijeg divljenja? Mog? Vašeg? Božjeg?

PROČITAJTE: Kažnjava li Bog one koji su Mu neposlušni?

Grudem nastavlja: „…mi sami ne možemo po sebi odlučiti što je vrijedno divljenja, a što nije. Stoga, Božji postupci su savršeno vrijedni Njegovog vlastitog odobravanja“. (vidi Luka 18, 19, Psalam 100, 5, Psalam 34, 8).

To znači da se nećemo složiti sa svime onime što Bog čini. Isto tako se ni nevjerni neće složiti sa svime onime što Bog čini. Biti će vremena kada će Bog u vašim životima činiti stvari koje nećete razumjeti. No, trebate vjerovati u Njegovu dobrotu i trebate vjerovati da je Njegova dobrota vrijedna Njegova odobravanja. Ako to što Bog čini Bog i odobrava onda bismo i mi to trebali odobriti, jer Bog zna bolje od nas.

Što je dobro?

Ako je Božja dobrota sve ono što je vrijedno Njegova odobravanja, iduće pitanje glasi: što je dobro?

Grudem kaže, „…Dobro je ono što Bog odobri… Ne postoji viši standard dobrote od standarda koji odredi Božji karakter, a Njegovo odobravanje je sve ono što je u skladu s Njegovim karakterom“.

Sve što Bog odobri je dobro, a dobro je sve ono što Bog odobri. Dok sam proučavao Božju dobrotu, uvidio sam da postoji jedna zajednička stvar svemu ovome. Božja dobrota nije nužno u skladu s onime što mi mislimo. Umjesto toga, Božja dobrota počinje s Njime i s onime što On misli. Mi se ovdje uključujemo, donoseći svoj subjektivitet i vlastiti nedostatak razumijevanja. No Bog, koji zna najbolje, ima posljednju riječ. Svaka dobra teološka učenja započinju s Bogom, uključujući i učenja o Božjoj dobroti.

Božja dobrota je povezana s Njegovim djelima.

„Psalmist“, kako Grudem nastavlja, „povezuje dobrotu Boga sa dobrotom Njegovih djela“ (vidi Psalam 119, 68). Božje stvaralaštvo je prekrasno. Ponovno i ponovno psalmist i drugi pisci Biblije pohvaljuju Boga zbog Njegovih djela.

PROČITAJTE: Ako je Bog dobar, zašto postoji zlo?

Grudem nam još govori o Božjoj dobroti. On nas podsjeća na to da je Bog izvor svakog dobra (Jakov 1, 17) i da Bog sve okreće na dobro onima koji Ga vole (Rimljanima 8, 28) te da je sve ono što Bog čini za vjernika dobro (Psalam 84, 11) kao i to da bismo trebali dati hvalu za Njegovu dobrotu (1. Solunjanima 5, 18).

Kako da mi odgovorimo na Božju dobrotu?

Bog je cijelo vrijeme dobar. Da i amen. No kako bismo mi kao vjernici trebali odgovoriti na Božju dobrotu? Već sam gore spomenuo nekoliko stvari, no ovdje ću ponuditi tri odgovora.

U svjetlu Božje dobrote trebali bismo: 1. Vjerovati Mu. 2. Slaviti Ga. 3. Biti kao On.

Trebali bismo Mu vjerovati.

Lako je misliti da je Bog dobar kada nam se događaju dobre stvari. Nakon promaknuća na poslu, kada bivamo ozdravljeni od bolesti ili kada dobijemo dobre ocjene. No što je sa patnjom kojoj ne možemo pronaći uzrok, tragedijama i traumama i svim teškoćama koje se događaju u životu? Biblija nam govori da se Boga ne može okrivljavati za zlo. No ipak, Bog to (za svoju slavu) dopušta. Ne razumijemo u potpunosti zašto.

Nećemo uvijek razumjeti zašto Bog dopušta da se u našim životima događaju teške stvari. No kada se one i dogode hoćemo li se i tada sjetiti Njegove dobrote?

Trebali bismo Ga slaviti.

Bog je dostojan da Ga slavimo. Nezahvalni kršćanin ne slavi Boga. Trebali bismo slaviti Boga i u dobru i u zlu, imajući na umu da On sve radi za naše dobro.

Trebali bismo činiti dobro.

Grudem piše, „…i sami bismo trebali činiti dobro (to jest, trebali bismo činiti ono što Bog odobrava) te na taj način oponašati božanstvenost našega Nebeskog Oca“. (Galaćanima 6, 10; Timoteju 3, 17) Spašeni smo po milosti, ne po djelima. No to ne znači da naša dobra djela ne mogu ničemu pridonijeti. U stvari, Bog ih je stvorio prije početka vremena tako da bismo trebali hodati u njima (Efežanima 2, 10). Slično kao i naš dobri Bog i mi bismo trebali činiti dobro, proslavljati Boga i služiti drugima.

Idući puta kada netko kaže ”Bog je dobar” sada ćete bolje razumjeti značenje te rečenice i kako se ona primjenjuje na vaš život. Nadam se da ćete nastaviti povećavati svoje razumijevanje Božje dobrote i da ćete na prikladan način odgovoriti na Njegovu dobrotu. Dajte slavu Gospodinu, jer On je dobar.

Autor: David Qaoud; Prijevod: Ivana H.; Izvor: Gospelrelevance.com