Zašto Bog dopušta da nevina djeca umiru od gladi?

Iz dana u dan svjesni smo smrti tisuće djece. Zašto Bog dopušta da djeca umiru od gladi?

Živimo u svijetu u kojem slabi i nevini trpe surovu stvarnost života. Jedno od mnogih pitanja koje ljudi postavljaju je: ako Bog postoji, zašto se ne brine za izgladnjelu djecu u Africi ili drugim dijelovima svijeta?

Zašto Bog dopušta da nevina djeca umiru od gladi?

Je li Bog doista kriv za svu gladnu djecu na svijetu? Je li Bog kriv za svu patnju svijeta?

Prema Svjetskom programu za hranu i Akciji protiv gladi, evo nekoliko zanimljivih činjenica o gladi i bacanju hrane:

“Globalna glad nije zbog nedostatka hrane. Upravo sada svijet proizvodi dovoljno hrane da prehrani svako dijete, ženu i muškarca na planetu. Ali gotovo trećina sve proizvedene hrane svake godine se rasipa ili gubi prije nego što se može konzumirati.”

“Jedna trećina hrane proizvedene za ljudsku prehranu se gubi ili baca. To iznosi oko 1,3 milijarde tona godišnje …”

PROČITAJTE: Je li siromaštvo rezultat grijeha u nečijem životu?

Dakle, problem nije nestašica hrane – pravi problemi su pristup i distribucija hrane. Drugi važni razlozi za glad i nedostatak hrane u svijetu su ljudska pohlepa, korupcija, rat, loše upravljanje resursima, sukobi i rasipanje hrane.

Inače, mnoge nevladine organizacije i dobrotvorne/humanitarne organizacije slažu se da na zemlji ima više nego dovoljno hrane da se prehrani cjelokupna ljudska populacija.

Problem nije Bog – nego ljudi. Ljudski grijeh je razlog zašto imamo patnju u svijetu. Naši grijesi imaju posljedice. Na primjer, ratni sukobi među nacijama imaju brojne učinke na svjetsko gospodarstvo, tržišta hrane i prehrambeni lanac. Nadalje, čovjekova sebičnost, pohlepa i korupcija mogu izravno i neizravno utjecati na milijune ljudi u svijetu i uzrokovati nepotrebno siromaštvo. Stoga, ljudski grijeh ima vidljive i nevidljive učinke na mnoge probleme s kojima se danas suočavamo – uključujući i glad.

Kako se Bog brine za izgladnjelu djecu?

Bog se brine za izgladnjelu djecu preko pojedinaca, organizacija i službi koje izdvajaju vrijeme da pomognu gladnima. Na primjer, ta pomoć može biti kroz pučke kuhinje, donacije hrane ili bilo koji čin dobrote koji pomaže ublažiti glad ljudi.

Bog koristi ljude koji su voljni pokazati Njegovu ljubav i dobrotu. Bog koristi ljude koji su voljni proizvesti plod Duha Svetoga.

Bog će upotrijebiti bilo koga tko je voljan nesebično ljubiti i pomagati drugima.

“Dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati.” (Izaija 58, 10)

“Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.` Tada će mu pravednici odgovoriti: `Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?`A kralj će im odgovoriti: `Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'” (Matej 25, 35-40)

Božja ljubav prema djeci

Biblija otkriva da Bog voli djecu i da ima posebnu ljubav i brigu za mlade.

Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: “Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.” Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke. (Marko 10, 13-16)

“I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima. Onomu, naprotiv, tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju u mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu morsku.” (Matej 18, 5-6)

Bez obzira jeste li kršćanin ili ne, važno je napomenuti da problem nije u Bogu. Grešna čovjekova narav je uzrok svega što vidimo u svijetu. Ova grešna narav započela je s Adamom kada nije poslušao Boga u Edenskom vrtu. Adamov grijeh imao je udarne posljedice na cijelu Zemlju i cijelo čovječanstvo … sve do dana današnjega.