u posljednjim danima
Foto: Pixabay

“U posljednje ću dane – veli Gospodin – izliti od svoga Duha na svako ljudsko biće” (Dj 2,17).

To je izliće Duha Svetog. Pentekost je bio rođendan Crkve. Ako je Petar mogao govoriti o Pentekostu kao o “posljednjim danima,” onda mi živimo u posljednjim satima posljednjih dana. Ovo je subotnja noć u povijesti Crkve. Ovo je jedanaesti sat.

Bog je izjavio da će u “posljednjim danima” izliti od svoga Duha. To je obećanje djelomično ispunjeno na Dan Pentekosta. Ali nama ostaje da vidimo konačno i potpuno izliće. Da vas ponovo podsjetim, ovo je još uvijek vrijeme davanja Duha Svetog.

Ima li, onda, Pismo pravo da se nadamo drugom velikom izliću Duha Božjega kad ulazimo u posljednje sate posljednjih dana ovoga vremena? Vjerujem da ima! Moje je vrlo duboko uvjerenje da Bog čeka kako bi izlio svoga Duha još jednom i gdje god će moći naći ljude koji će pristati na njegove uvjete, dat će plimu silne probude! A takvo izliće Duha Svetoga je, uvjeren sam, najveća potreba ovog sata!

Je li to izliće za neke odabrane? Je li ono samo za duhovne vođe ili samo za muškarce? Nikako! Hvala Bogu, Njegova Riječ je apsolutno jasna i odlučna: “Ja ću izliti mog Duha,” kaže On, “na svako tijelo.” Da! Na svako staro i mlado, bogato i siromašno, malo i veliko tijelo – na svako tijelo.

“Proricati će vaši sinovi i vaše kćeri … također ću u ono vrijeme izliti od svog Duha na svoje sluge i sluškinje, te će proricati.” Ne samo muškarci, nego i žene; ne samo stari, nego i mladi; ne samo veliki, nego i mali. Kćeri će proricati, a i sluškinje.

Svi mogu sudjelovati u tome. To bi trebalo biti veliko sveopće izliće na sve ljude svugdje. Svatko to može tražiti i svaka crkva može to očekivati. To je rješenje svih problema. Ne novac, nego izliće Duha Svetog.

Ne kako zadobiti pozornost ljudi, nego kako pribaviti djelovanje Duha Svetoga! Ne bolje propovijedanje, nego propovijedanje Duhom Svetim! “Ja ću izliti od svoga Duha na svako tijelo.” To je, braćo moja, najveća potreba ovog sata!

Autor: Oswald J. Smith

IZVORPut života