Bog nas poziva da molimo sa suzama

Bog, preko proroka Joela, poziva: ”Vratite se meni sa svim svojim srcem, posteći, plačući kukajući” (Joel 2,12). Poziva kršćanske vođe da sa suzama mole za svoj narod: ”Neka mole, smiluj se, Jahve, svojem narodu! Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima gdje im je Bog?” (2,17).

Bog vidi i pamti naše suze: ”Sabrao si suze moje u mjehu svom, nije li sve zapisano u knjizi tvojoj?” (Ps 56,9). Naše je vrijeme slično Izaijinu: ”Gospod Jahve nad vojskama pozivaše vas u onaj dan da plačete” (Izaija 22,12).

Da bi molitva bila djelotvorna, potrebno je nešto više od suza: opterećeno srce, duša koja plače pred Gospodinom od najveće je važnosti u zastupničkoj molitvi. Duhovni je kriminal, ostati bešćutan dok svijet ide u susret paklu. Duhovni je kriminal moliti sporadično, suhih očiju i bez opterećenja, dok se svijet nalazi u grijehu i patnji. Plakanje s onima koji plaču, znak je tvoje kristolikosti (Rim 12,15). Sličan si Kirstu kad u suzama moliš a one koji su slomljeni, zarobljeni i uništeni grijehom.

Za kršćane molitva nije rekreacija ili stvar slobodnog izbora. Molitva je pravi posao u Kristovu kraljevstvu. Molitva je udruživanje s Bogom, s Ocem slomljena srca, s Kristom Velikim Svećenikom koji plače, s osjetljivim zastupničkim Svetim Duhom. Dijeliš time otkucaje njihova srca i nosiš zajedno s njima isti teret koji oni noe u svojem srcu punom ljubavi.

Molite se suzama znači ulagati u vječne vrijednosti. Moliti sa suzama znači sijati u suzama da bi se žela vječna žetva. Zastupanje koje je zaliveno suzama, najsnažniji je poznati oblik molitve.

Kao što je sigurno da se Bog nalazi na nebu, tako će i oni ”koji siju u suzama, žnjeti u pjesmi. Išli su plačući noseći sjeme žetveno: vraćat će se s pjesmom noseći snoplje svoje.” (Ps 126,5-6).

Autor: Wesley L. Duewel